Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας, μία μονάδα φλας προσαρτημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής, ή μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας.

Ενσωματωμένο ή Προσαρτημένο στη Φωτογραφική Μηχανή Φλας

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας:

Το ενσωματωμένο φλας (δείτε 0 Φωτογράφιση με Φλας)

Μονάδα φλας προσαρτημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα φλας)

Φωτογράφιση με Απομακρυσμένο Φλας

Οι παρακάτω τύποι ασύρματου ελέγχου φλας (Προηγμένος ασύρματος φωτισμός ή AWL) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μία ή περισσότερες απομακρυσμένες μονάδες φλας:

Οπτικό AWL μέσω του ενσωματωμένου φλας (0 Ενσωματωμένο Φλας/SB-500)

Οπτικό AWL μέσω προσαρτημένης στο πέδιλο μονάδα φλας (0 Ενσωματωμένο Φλας/SB-500, Άλλες Μονάδες Φλας)

Ραδιοκυματικό AWL χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που έχουν επιλεχθεί με τη μονάδα SB-5000 (0 Ραδιοκυματικό AWL με Χρήση των Χειριστηρίων σε μία SB-5000)

Ραδιοκυματικό AWL σε συνδυασμό με οπτικό AWL μέσω του ενσωματωμένου φλας της φωτογραφικής μηχανής (0 Οπτικό/Ραδιοκυματικό AWL)

Ραδιοκυματικό AWL (0 Ραδιοκυματικό AWL)