Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο λήψης φωτογραφιών στις λειτουργίες i και j. Τα i και j αποτελούν αυτόματες λειτουργίες «σκόπευσης και λήψης», στις οποίες η πλειονότητα των ρυθμίσεων ελέγχεται από την φωτογραφική μηχανή σε αντιστοιχία με τις συνθήκες λήψης. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο είναι ότι δεν θα ανάψει το φλας στη λειτουργία j.

 1. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Η οθόνη πληροφοριών και ο πίνακας ελέγχου θα ανάψουν.

  Διακόπτης τροφοδοσίας

 2. Πιέζοντας την απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργιών στο πάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής, περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στο i ή στο j.

  Επιλογέας λειτουργιών

  Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργιών

  Οι φωτογραφίες μπορούν να καδραριστούν στο σκόπευτρο ή στην οθόνη (ζωντανή προβολή). Για να ξεκινήσετε τη ζωντανή προβολή, περιστρέψτε τον επιλογέα ζωντανής προβολής στο C και πατήστε το κουμπί a.

  Επιλογέας ζωντανής προβολής

  Κουμπί a

  Καδράρισμα φωτογραφιών στο σκόπευτρο

  Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη (ζωντανή προβολή)

 3. Ετοιμάστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Φωτογράφιση με σκόπευτρο: Κατά το καδράρισμα φωτογραφιών στο σκόπευτρο, κρατήστε τη χειρολαβή με το δεξί σας χέρι και χρησιμοποιήστε το αριστερό σας χέρι για τον χειρισμό του σώματος της φωτογραφικής μηχανής ή του φακού. Φέρτε τους αγκώνες σας στις πλευρές του θώρακά σας.

  Ζωντανή προβολή: Κατά το καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη, κρατήστε τη χειρολαβή με το δεξί σας χέρι και χειριστείτε τον φακό με το αριστερό.

  Καδράρισμα Φωτογραφιών σε Προσανατολισμό Πορτραίτου (Κατακόρυφα)

  Όταν καδράρετε φωτογραφίες σε προσανατολισμό πορτραίτου (κατακόρυφα), κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή όπως φαίνεται παρακάτω.

  Καδράρισμα φωτογραφιών στο σκόπευτρο

  Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη

 4. Καδράρετε τη φωτογραφία.

  Φωτογράφιση με σκόπευτρο: Καδράρετε τη φωτογραφία στο σκόπευτρο με το κυρίως θέμα μέσα στα άγκιστρα της περιοχής AF.

  Άγκιστρα περιοχής AF

  Ζωντανή προβολή: Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει τα πρόσωπα και επιλέγει το σημείο εστίασης αυτόματα. Αν δεν ανιχνευθεί κανένα πρόσωπο, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να τοποθετήσετε το σημείο εστίασης πάνω στο κύριο θέμα.

  Σημείο εστίασης

  Χρήση Φακού Zoom

  Χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο zoom για να μεγεθύνετε το θέμα έτσι ώστε να γεμίζει μια μεγαλύτερη περιοχή του κάδρου, ή σμικρύνετε ώστε να αυξήσετε την περιοχή, η οποία θα είναι ορατή στην τελική φωτογραφία (επιλέξτε μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις στην κλίμακα εστιακής απόστασης του φακού για μεγέθυνση, μικρότερες εστιακές αποστάσεις για σμίκρυνση).

  Μεγέθυνση Σμίκρυνση

  Δακτύλιος zoom

 5. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

  Φωτογράφιση με σκόπευτρο: Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε (ο βοηθητικός φωτισμός AF μπορεί να ανάψει αν το θέμα είναι ελλιπώς φωτισμένο). Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία εστίασης, θα εμφανιστούν στο σκόπευτρο το ενεργό σημείο εστίασης και η ένδειξη εστίασης (I).

  Σημείο εστίασης

  Ένδειξη εστίασης

  Ένδειξη εστίασης Περιγραφή
  I Το θέμα είναι σε εστίαση.
  F Το σημείο εστίασης βρίσκεται ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και στο θέμα.
  H Το σημείο εστίασης είναι πίσω από το θέμα.
  FH
  (αναβοσβήνει)
  Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση (0 Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση).

  Ζωντανή προβολή: Το σημείο εστίασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όσο η φωτογραφική μηχανή εστιάζει. Αν η φωτογραφική μηχανή μπορεί να εστιάσει, το σημείο εστίασης θα εμφανιστεί με πράσινο χρώμα. Διαφορετικά, το σημείο εστίασης θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

  Σημείο εστίασης

 6. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Πατήστε απαλά το κουμπί λήψης μέχρι κάτω για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Η λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης θα ανάψει και η φωτογραφία θα εμφανιστεί στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα. Μην εξάγετε την κάρτα μνήμης ή αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος έως ότου σβήσει η λάμπα και η εγγραφή ολοκληρωθεί.

  Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης

  Για να τερματιστεί η ζωντανή προβολή, πατήστε το κουμπί a.

  Κουμπί a

Ο Χρονομέτρης Αναμονής (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Το σκόπευτρο και ορισμένες οθόνες του πίνακα ελέγχου θα απενεργοποιηθούν αν δεν γίνει καμία ενέργεια για περίπου έξι δευτερόλεπτα, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση της μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη. Η χρονική διάρκεια πριν από την αυτόματη λήξη του χρόνου στον χρονομέτρη αναμονής μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής, 0 Χρονομέτρης αναμονής).

Ενεργοποιημένα φωτόμετρα

Απενεργοποιημένα φωτόμετρα

Το Ενσωματωμένο Φλας

Αν επιπρόσθετος φωτισμός απαιτείται για σωστή έκθεση στη λειτουργία i, το ενσωματωμένο φλας θα ανυψωθεί αυτόματα όταν το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση. Αν το φλας ανυψωθεί, η λήψη φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν εμφανιστεί η ένδειξη ετοιμότητας του φλας (M). Αν η ένδειξη ετοιμότητας του φλας δεν εμφανιστεί, το φλας φορτίζει. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης για μια στιγμή και δοκιμάστε ξανά.

Σκόπευτρο

Ζωντανή προβολή

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται το φλας, πατήστε το απαλά προς τα κάτω μέχρι η ασφάλεια να κλειδώσει στη θέση της.

Συμβουλές για τη Ζωντανή Προβολή

Προβολή και Απόκρυψη Ενδείξεων

Πατώντας το κουμπί R γίνεται κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στις ακόλουθες ενδείξεις.

Εικονικός ορίζοντας   Εμφάνιση πληροφοριών

Οδηγοί καδραρίσματος   Απόκρυψη πληροφοριών

Προεπισκόπηση Zoom σε Ζωντανή Προβολή

Πατήστε το κουμπί X (T) για να μεγεθύνετε την προβολή στην οθόνη έως και περίπου κατά 17×. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο περιήγησης σε γκρι πλαίσιο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να περιηγηθείτε σε περιοχές του κάδρου, οι οποίες δεν είναι ορατές στην οθόνη, ή πατήστε το W (Z) για σμίκρυνση.

Κουμπί X (T)

Παράθυρο περιήγησης

Η Οθόνη Αντίστροφης Μέτρησης

Θα εμφανιστεί μία αντίστροφη μέτρηση 30 δ πριν τον αυτόματο τερματισμό της ζωντανής προβολής (ο χρονομέτρης θα γίνει κόκκινος αν η ζωντανή προβολή πρόκειται να τερματιστεί για να προστατευθούν τα εσωτερικά κυκλώματα ή, αν έχει ενεργοποιηθεί άλλη επιλογή εκτός από Χωρίς περιορισμό για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4—Υστέρηση απενεργ. οθόνης > Ζωντανή προβολή, 0 Υστέρηση απενεργ. οθόνης—5 δ πριν την ορισμένη αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης). Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, ο χρονομέτρης ενδέχεται να εμφανιστεί αμέσως μόλις επιλεχθεί η ζωντανή προβολή.

Η Υστέρηση Απενεργοποίησης Οθόνης (Ζωντανή Προβολή)

Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για περίπου δέκα λεπτά. Η χρονική διάρκεια πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4 (Υστέρηση απενεργ. οθόνης, 0 Υστέρηση απενεργ. οθόνης) > Ζωντανή προβολή.

Έκθεση

Ανάλογα με τη σκηνή, η έκθεση μπορεί να διαφέρει από εκείνη που θα επιτυγχανόταν χωρίς τη χρήση της ζωντανής προβολής.

Λήψη σε Ζωντανή Προβολή

Για να αποτρέψετε το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου από το να παρεμβαίνει στις φωτογραφίες και στην έκθεση, μπορείτε να αφαιρέσετε το ελαστικό προσοφθάλμιο και να καλύψετε το σκόπευτρο με το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου πριν από τη λήψη (0 Κάλυψη του Σκοπεύτρου).

Αν και δεν θα εμφανιστούν στην τελική φωτογραφία, στην οθόνη μπορεί να εμφανιστούν οδοντωτές άκρες, περιττά pixel χρώματος, παραμόρφωση moire και φωτεινές κηλίδες, ενώ φωτεινές περιοχές ή λωρίδες ενδέχεται να εμφανιστούν σε κάποιες περιοχές με φωτεινά σήματα ή άλλες διακοπτόμενες πηγές φωτός ή εάν το θέμα φωτιστεί για λίγο από ένα στροβοσκόπιο ή κάποια άλλη στιγμιαία λαμπερή πηγή φωτός. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψει παραμόρφωση με κινούμενα αντικείμενα, ειδικά αν η φωτογραφική μηχανή μετακινείται οριζοντίως ή ένα αντικείμενο περάσει οριζόντια με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το κάδρο. Οι ορατές στην οθόνη λωρίδες ή το τρεμούλιασμα από λαμπτήρες φθορισμού, ατμών υδραργύρου ή λάμπες νατρίου μπορούν να ελαττωθούν με τη χρήση της επιλογής Μείωση τρεμουλιάσματος στο μενού λήψης video (0 Μείωση τρεμουλιάσματος), παρόλο που ενδέχεται να παραμείνουν ορατά στην τελική φωτογραφία σε ορισμένες ταχύτητες κλείστρου. Κατά τη λήψη σε ζωντανή προβολή, αποφεύγετε να στρέφετε τη φωτογραφική μηχανή προς τον ήλιο ή άλλες πηγές δυνατού φωτός. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη του εσωτερικού κυκλώματος της φωτογραφικής μηχανής.

Χρησιμοποιώντας τη ζωντανή προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται η λαβή και οι περιοχές της φωτογραφικής μηχανής γύρω από την οθόνη να ζεσταθούν. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

Η περιοχή αυτή γίνεται ιδιαίτερα θερμή.