Στις λειτουργίες P, S, A και M, η επιλογή σας για το Picture Control καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας των φωτογραφιών (σε άλλες λειτουργίες, η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα ένα Picture Control).

Επιλογή ενός Picture Control

Διαλέξτε ένα Picture Control σύμφωνα με το θέμα ή τον τύπο της σκηνής.

 1. Επιλέξτε Ορισμός Picture Control.

  Επισημάνετε την επιλογή Ορισμός Picture Control στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε ένα Picture Control.

  Επισημάνετε ένα Picture Control και πατήστε το J.

Προσαρμοσμένα Picture Control

Τα Προσαρμοσμένα Picture Control δημιουργούνται μέσω τροποποιήσεων στα υπάρχοντα Picture Control, χρησιμοποιώντας την επιλογή Διαχείριση Picture Control στο μενού λήψης φωτογραφιών ή video (0 Διαχείριση Picture Control, Διαχείριση Picture Control). Τα Προσαρμοσμένα Picture Control μπορούν να αποθηκευτούν σε μία κάρτα μνήμης για κοινή χρήση με άλλες φωτογραφικές μηχανές του ίδιου μοντέλου και με συμβατό λογισμικό.

Η Ένδειξη Picture Control

Το τρέχον Picture Control εμφανίζεται στην οθόνη.

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη λήψης

Τροποποίηση των Picture Control

Τα υπάρχοντα προτοποθετημένα ή προσαρμοσμένα Picture Control (0 Προσαρμοσμένα Picture Control) μπορούν να τροποποιηθούν, ώστε να ταιριάζουν στη σκηνή ή στη δημιουργική πρόθεση του χρήστη. Διαλέξτε έναν ισορροπημένο συνδυασμό ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή Γρήγορη ρύθμιση ή εκτελέστε χειροκίνητες προσαρμογές σε μεμονωμένες ρυθμίσεις.

 1. Επιλέξτε ένα Picture Control.

  Επισημάνετε το επιθυμητό Picture Control στη λίστα των Picture Control (0 Επιλογή ενός Picture Control) και πατήστε το 2.

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε τη ρύθμιση που επιθυμείτε, και πατήστε το 4 ή το 2 για να διαλέξετε μία τιμή με διαβαθμίσεις του 1, ή περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών για να διαλέξετε μία τιμή με διαβαθμίσεις του 0,25 (0 Ρυθμίσεις των Picture Control, οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο Picture Control). Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου προσαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις ή επιλέξτε ένα προτοποθετημένο συνδυασμό ρυθμίσεων επισημαίνοντας την επιλογή Γρήγορη ρύθμιση και πατώντας το 4 ή το 2. Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί O (Q).

 3. Πατήστε το J.

Τροποποιήσεις στα Αρχικά Picture Control

Τα Picture Control που έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις υποδεικνύονται με έναν αστερίσκο («E»).

Ρυθμίσεις των Picture Control

Γρήγορη ρύθμιση

Μειώστε ή αυξήστε το εφέ του επιλεγμένου Picture Control (έχετε υπόψη ότι έτσι επαναφέρονται όλες οι χειροκίνητες ρυθμίσεις). Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη με προσαρμοσμένα Picture Control (0 Προσαρμοσμένα Picture Control).

Χειροκίνητες προσαρμογές

Το Picture Control «n Αυτόματο»

Εάν έχει επιλεχθεί το n Αυτόματο για Ορισμός Picture Control, είναι δυνατή η προσαρμογή των ρυθμίσεων στην κλίμακα A-2 έως A+2. Η περιστροφή του υπο-επιλογέα εντολών δεν έχει καμία ισχύ.

«A» (Αυτόματο)

Τα αποτελέσματα για την αυτόματη ευκρίνεια, τη διαύγεια, την αντίθεση και τον κορεσμό διαφέρουν ανάλογα με την έκθεση και τη θέση του θέματος στο κάδρο. Για βέλτιστα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε φακό τύπου G, E ή D.

Εναλλαγή Μεταξύ Χειροκίνητης και Αυτόματης Ρύθμισης

Πατήστε το κουμπί X (T) για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης (A) της ευκρίνειας, της διαύγειας, της αντίθεσης και του κορεσμού.

Προηγούμενες Ρυθμίσεις

Η ένδειξη j κάτω από την ένδειξη της τιμής στο μενού ρυθμίσεων Picture Control υποδεικνύει την προηγούμενη τιμή για τη ρύθμιση. Χρησιμοποιήστε τη ως αναφορά κατά την προσαρμογή των ρυθμίσεων.

Εφέ Φίλτρου (Μόνο Μονόχρωμο)

Οι επιλογές του μενού αυτού προσομοιώνουν το εφέ των χρωματικών φίλτρων σε μονόχρωμες φωτογραφίες. Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω εφέ φίλτρου:

Επιλογή Περιγραφή
Y Κίτρινο Αυξάνει την αντίθεση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μείωση της φωτεινότητας του ουρανού σε φωτογραφίες τοπίων. Το πορτοκαλί χρώμα παρέχει μεγαλύτερη αντίθεση από ό,τι το κίτρινο, το κόκκινο μεγαλύτερη αντίθεση από ό,τι το πορτοκαλί.
O Πορτοκαλί
R Κόκκινο
G Πράσινο Απαλύνει τους τόνους του δέρματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πορτραίτα.

Τόνοι (Μόνο Μονόχρωμο)

Πατώντας το 3 όταν έχετε επιλέξει Τόνοι, εμφανίζονται οι επιλογές κορεσμού. Πατήστε το 4 ή το 2 για να ρυθμίσετε τον κορεσμό. Ο έλεγχος κορεσμού δεν είναι διαθέσιμος όταν έχετε επιλέξει B&W (ασπρόμαυρο).