Ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ή για αυτοπορτραίτα.

 1. Επιλέξτε τη λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης.

  Πατήστε την απελευθέρωση κλειδώματος του επιλογέα λειτουργίας λήψης και γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας λήψης στο E.

  Επιλογέας λειτουργίας λήψης

 2. Καδράρετε τη φωτογραφία και εστιάστε.

  Ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει με τη χρήση της λειτουργίας AF ενός καρέ ή σε άλλες καταστάσεις, όπου το κλείστρο δεν μπορεί να απελευθερωθεί.

 3. Εκκινήστε τον χρονομέτρη.

  Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω για να ξεκινήσει ο χρονομέτρης. Η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Το κλείστρο θα απελευθερωθεί περίπου δέκα δευτερόλεπτα μετά από την ενεργοποίηση του χρονομέτρη.

Για να απενεργοποιήσετε τον χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης πριν τραβήξετε μία φωτογραφία, στρίψτε τον επιλογέα λειτουργίας λήψης σε άλλη ρύθμιση.

Κάλυψη του Σκοπεύτρου

Όταν βγάζετε φωτογραφίες χωρίς το μάτι σας στο σκόπευτρο, αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο () και εισάγετε το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου όπως απεικονίζεται (). Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η εμφάνιση στις φωτογραφίες του φωτός που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου, ή η παρέμβασή του στην έκθεση. Κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά όταν αφαιρείτε το ελαστικό προσοφθάλμιο.

Ελαστικό προσοφθάλμιο

Κάλυμμα προσοφθαλμίου

Χρήση του Ενσωματωμένου Φλας

Πριν βγάλετε φωτογραφία με το φλας στις λειτουργίες που απαιτούν χειροκίνητη ανύψωση του φλας, πατήστε το κουμπί M (Y) για να ανυψώσετε το φλας και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη ετοιμότητας φλας (M) (0 Λειτουργίες Χειροκίνητης Ανύψωσης). Η λήψη θα διακοπεί αν το φλας ανυψωθεί αφού έχει ξεκινήσει ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης. Έχετε υπόψη ότι μόνο μία φωτογραφία θα τραβηχτεί όταν ανάψει το φλας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκθέσεων που έχετε επιλέξει για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c3 (Χρονομέτρης αυτοφωτογρ., 0 Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

 • Τον ορισμό της διάρκειας του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης, το πλήθος των λήψεων και το διάστημα ανάμεσα στις λήψεις, ανατρέξτε στο A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c3 (Χρονομέτρης αυτοφωτογρ., 0 Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.).
 • Τους ήχους βομβητή που ηχούν όταν χρησιμοποιείται ο χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης, ανατρέξτε στο B > Επιλογές βομβητή (0 Επιλογές βομβητή).