Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης με σκόπευτρο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί R για να προβάλετε μια οθόνη πληροφοριών στην οθόνη, η οποία παραθέτει δεδομένα όπως την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, τον αριθμό των στάσεων που απομένουν και τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF.

Κουμπί R

1 Λειτουργία λήψης
2 Ένδειξη ευέλικτου προγράμματος
3 Ένδειξη συγχρονισμού φλας
4 Ταχύτητα κλείστρου
5 Διάφραγμα (αριθμός f)
6

Λειτουργία λήψης

Ταχύτητα συνεχών διαδοχικών λήψεων

7 Ένδειξη Ενεργού D-Lighting
8 Ένδειξη Picture Control
9 Ένδειξη περιοχής εικόνας
10 «k» (εμφανίζεται όταν απομένει μνήμη για περισσότερες από 1.000 στάσεις)
11

Αριθμός στάσεων που απομένουν

Ένδειξη εγγραφής με χρονική καθυστέρηση

12

Ένδειξη έκθεσης

Οθόνη αντιστάθμισης έκθεσης

Ένδειξη προόδου bracketing

Bracketing έκθεσης και φλας

WB bracketing

13

Ισορροπία λευκού

Ένδειξη βελτιστοποίησης ισορροπίας λευκού

14 Ένδειξη σχολίου εικόνας
15 Πληροφορίες copyright
16 Μέγεθος εικόνας
17 Ποιότητα εικόνας
18 Λειτουργία αυτόματης εστίασης
19 Ένδειξη λειτουργίας επιλογής περιοχής AF
20 Μέτρηση
21

Ένδειξη bracketing έκθεσης και φλας

Ένδειξη WB bracketing

Ένδειξη ADL bracketing

Ένδειξη HDR

22

Ποσότητα ADL bracketing

Ισχύς HDR

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης

23

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth

Λειτουργία πτήσης

24

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi

Ένδειξη σύνδεσης Eye-Fi

25 Ένδειξη δορυφορικού σήματος
26 Ένδειξη αποθορυβοποίησης έκθεσης μακράς διαρκείας
27 Ένδειξη ελέγχου βινιέτας
28 Αυτόμ. έλεγχος παραμόρφ.
29 Ηλεκτρ. κλείστρο μπρ. κουρτ.
30 Λειτ. υστέρησης έκθεσης
31 Ένδειξη απόσβεσης κραδασμών
32

Ένδειξη περιοδικού χρονοδιακόπτη

Ένδειξη χρονικής καθυστέρησης

Ένδειξη «Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί»

33 Ένδειξη «βομβητή»
34 Ένδειξη μπαταρίας
35

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Ευαισθησία ISO

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO

36 Εικονίδιο i
37 Λειτουργία φλας
38 Ένδειξη ελέγχου φλας
39 Ένδειξη κλειδώματος FV
40

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας

Τιμή αντιστάθμισης του φλας

41

Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης

Σημείωση: Η οθόνη εμφανίζεται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες για λόγους απεικόνισης.

Απενεργοποίηση της Οθόνης

Για να διαγράψετε τις πληροφορίες λήψης ή φλας από την οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί R ή πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, αν δεν εκτελεστούν λειτουργίες για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί επίσης αν καλύψετε τον οπτικό αισθητήρα ή κοιτάξετε μέσα από το σκόπευτρο. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του χρόνου που η οθόνη θα παραμένει ενεργοποιημένη πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα, ανατρέξτε στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4 (Υστέρηση απενεργ. οθόνης, 0 Υστέρηση απενεργ. οθόνης).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του χρώματος των γραμμάτων στην οθόνη πληροφοριών, δείτε B > Οθόνη πληροφοριών, (0 Οθόνη πληροφοριών).

Το Εικονίδιο Y («Το Ρολόι Δεν Έχει Ρυθμιστεί»)

Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής τροφοδοτείται από μία αυτόνομη, επαναφορτιζόμενη πηγή τροφοδοσίας, η οποία φορτίζεται όπως απαιτείται, όταν έχει εγκατασταθεί η κύρια μπαταρία ή όταν η μηχανή τροφοδοτείται από έναν προαιρετικό ακροδέκτη τροφοδοσίας και μετασχηματιστή ρεύματος (0 Άλλα Παρελκόμενα). Δύο ημέρες φόρτισης θα τροφοδοτήσουν το ρολόι για περίπου τρεις μήνες. Αν ένα εικονίδιο Y αναβοσβήνει στην οθόνη πληροφοριών, έχει γίνει επαναφορά του ρολογιού και η καταγεγραμμένη ημερομηνία και ώρα στις νέες φωτογραφίες θα είναι λανθασμένη. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Ζώνη ώρας και ημερομηνία > Ημερομηνία και ώρα στο μενού ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε το ρολόι στη σωστή ώρα και ημερομηνία (0 Ζώνη ώρας και ημερομηνία).