Το προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3 (0 Άλλα Παρελκόμενα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής ή για αυτοπορτραίτα.

 1. Επιλέξτε Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3).

  Στο μενού λήψης φωτογραφιών, επισημάνετε την επιλογή Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3) και πατήστε το 2.

 2. Διαλέξτε μία λειτουργία τηλεχειριστηρίου.

  Επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το J.

 3. Καδράρετε τη φωτογραφία.

  Τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο ή σε μία σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Από απόσταση 5 m ή λιγότερο, στοχεύστε τον πομπό του ML-L3 στον δέκτη υπερύθρων στη φωτογραφική μηχανή και πατήστε το κουμπί λήψης του ML-L3. Στη λειτουργία υστέρησης τηλεχειριστηρίου, η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης ανάβει για περίπου δύο δευτερόλεπτα πριν απελευθερωθεί το κλείστρο. Στη λειτουργία γρήγορης απόκρισης τηλεχειριστηρίου, η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα ανάψει αφού θα έχει απελευθερωθεί το κλείστρο. Στη λειτουργία καθρέφτη πάνω μέσω τηλεχειριστηρίου, πατώντας το κουμπί λήψης του ML-L3 μία φορά ανυψώνεται ο καθρέφτης. Το κλείστρο θα απελευθερωθεί και η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει ύστερα από 30 δ ή όταν το κουμπί πατηθεί για δεύτερη φορά.

Λειτουργία Λήψης

Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο ML-L3 λαμβάνονται εκ των προτέρων στην προηγμένη λειτουργία μεμονωμένου καρέ, ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη με τον επιλογέα λειτουργίας λήψης επιλογή.

Πριν τη Χρήση των Προαιρετικών Τηλεχειριστηρίων ML-L3

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για πρώτη φορά, αφαιρέστε το διαφανές πλαστικό μονωτικό φύλλο της μπαταρίας.

Χρήση του Ενσωματωμένου Φλας

Πριν βγάλετε φωτογραφία με το φλας στις λειτουργίες χειροκίνητης ανύψωσης (0 Λειτουργίες Χειροκίνητης Ανύψωσης), πατήστε το κουμπί M (Y) για να ανυψώσετε το φλας και περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη ετοιμότητας φλας (M) (0 Το Ενσωματωμένο Φλας). Η λήψη θα διακοπεί αν το φλας ανυψωθεί ενώ είναι σε ισχύ η λειτουργία τηλεχειριστηρίου. Αν είναι απαραίτητο το φλας, η φωτογραφική μηχανή θα ανταποκριθεί στο κουμπί λήψης του ML-L3 αφού έχει φορτιστεί το φλας. Στις λειτουργίες αυτόματης ανύψωσης (0 Λειτουργίες Αυτόματης Ανύψωσης), το φλας θα ξεκινήσει να φορτίζει όταν επιλεγεί μία λειτουργία τηλεχειριστηρίου. Μόλις έχει φορτίσει το φλας, θα ανυψωθεί αυτόματα και θα ανάψει όταν χρειαστεί.

Στις λειτουργίες φλας που υποστηρίζουν τη μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, η λάμπα μείωσης του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών θα ανάψει για περίπου ένα δευτερόλεπτο πριν απελευθερωθεί το κλείστρο. Στη λειτουργία υστέρησης τηλεχειριστηρίου, η λάμπα του χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης θα ανάψει για περίπου δύο δευτερόλεπτα, την οποία θα ακολουθήσει η λάμπα μείωσης του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών που θα ανάψει για ένα δευτερόλεπτο πριν απελευθερωθεί το κλείστρο.

Εστίαση στη Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου

Η φωτογραφική μηχανή δεν θα προσαρμόζει την εστίαση συνεχώς όταν έχει επιλεχθεί η συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από την επιλεγμένη λειτουργία αυτόματης εστίασης, μπορείτε να εστιάσετε πατώντας το κουμπί λήψης της φωτογραφικής μηχανής μέχρι τη μέση πριν από τη λήψη. Αν έχει επιλεχθεί αυτόματη ή λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ ή η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε ζωντανή προβολή ή σε λειτουργία υστέρησης ή γρήγορης απόκρισης τηλεχειριστηρίου, η φωτογραφική μηχανή θα προσαρμόσει αυτόματα την εστίαση πριν τη λήψη. Αν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι σε θέση να εστιάσει στη φωτογράφιση με σκόπευτρο, θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής χωρίς να απελευθερωθεί το κλείστρο.

Λειτουργία Καθρέφτη Πάνω Μέσω Τηλεχειριστηρίου

Όταν ο καθρέφτης ανυψώνεται, οι φωτογραφίες δεν μπορούν να καδραριστούν στο σκόπευτρο και οι λειτουργίες αυτόματης εστίασης και μέτρησης δεν μπορούν να εκτελεστούν.

Έξοδος από τη Λειτουργία Τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο ακυρώνεται αυτόματα αν δεν τραβηχτεί καμία φωτογραφία πριν από τον επιλεγμένο χρόνο για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c5 (Διάρκ. ενεργ. τηλεχ. (ML-L3), 0 Διάρκ. ενεργ. τηλεχ. (ML-L3)), επιλέγεται Απενεργοποίηση για Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3), εκτελείται επαναφορά ρυθμίσεων με δύο κουμπιά (0 Επαναφορά Ρυθμίσεων με Δύο Κουμπιά: Επαναφορά Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων), ή επαναφέρονται οι επιλογές λήψης με Επαναφορά μενού λήψης φωτογρ. (0 Επαναφορά μενού λήψης φωτογρ.).

Αντιστοίχιση του Κουμπιού Κλείστρου

Αν έχει επιλεχθεί Εγγραφή video για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση g1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Κουμπί λήψης, το ML-L3 δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο επιλογέας της ζωντανής προβολής έχει περιστραφεί στο 1.

Κάλυψη του Σκοπεύτρου

Για να αποτρέψετε το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου από το να εμφανιστεί στις φωτογραφίες ή να παρέμβει στην έκθεση, αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο και καλύψτε το σκόπευτρο με το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου (0 Κάλυψη του Σκοπεύτρου).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

 • Επιλογή χρονικής διάρκειας που θα παραμένει η φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία αναμονής αναμένοντας για σήμα από το τηλεχειριστήριο, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c5 (Διάρκ. ενεργ. τηλεχ. (ML-L3), 0 Διάρκ. ενεργ. τηλεχ. (ML-L3)).
 • Ήχος βομβητή που ηχεί όταν χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο, δείτε B > Επιλογές βομβητή (0 Επιλογές βομβητή).