Διαλέξτε μία περιοχή εικόνας μεταξύ των DX (24 × 16) και 1,3× (18 × 12).

Οθόνη σκοπεύτρου

Φωτογραφία με περιοχή εικόνας DX (24×16)   Φωτογραφία με περιοχή εικόνας 1,3× (18×12)

Περιοχή Εικόνας

Η ενεργοποιημένη επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη.

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη λήψης

Η Οθόνη Σκοπεύτρου

Ένα εικονίδιο s εμφανίζεται στο σκόπευτρο όταν έχει επιλεχθεί το κροπάρισμα 1,3× σε σχέση με το DX.

Κροπάρισμα DX 1,3×

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

 • Τα διαθέσιμα κροπαρίσματα για την εγγραφή video, ανατρέξτε στην ενότητα «Το Κροπάρισμα Video» (0 Το Κροπάρισμα των Video).
 • Τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές ρυθμίσεις περιοχής εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα «Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης» (0 Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης).

Η περιοχή εικόνας μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την επιλογή Επιλ. περιοχής εικόνας στο μενού λήψης φωτογραφιών, ή πατώντας ένα στοιχείο ελέγχου και περιστρέφοντας τον επιλογέα εντολών.

Το Μενού Επιλογής Περιοχής Εικόνας

 1. Επιλέξτε Επιλ. περιοχής εικόνας.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλ. περιοχής εικόνας στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2.

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

  Ενεργοποιήστε μία επιλογή και πατήστε το κουμπί J. Το επιλεγμένο κροπάρισμα εμφανίζεται στο σκόπευτρο (0 Η Οθόνη Σκοπεύτρου).

Μέγεθος Εικόνας

Το μέγεθος της εικόνας ποικίλλει ανάλογα με την ενεργοποιημένη επιλογή για την περιοχή εικόνας (0 Μέγεθος Εικόνας).

Χειριστήρια της Φωτογραφικής Μηχανής

 1. Αντιστοιχίστε την επιλογή περιοχής εικόνας σε ένα χειριστήριο της φωτογραφικής μηχανής.

  Χρησιμοποιήστε την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) για να εκχωρηθεί η Επιλογή περιοχής εικόνας σε ένα χειριστήριο.

 2. Χρησιμοποιήστε το επιλεγμένο χειριστήριο για να επιλέξετε μία περιοχή εικόνας.

  Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή εικόνας πατώντας το επιλεγμένο χειριστήριο και περιστρέφοντας τον κύριο ή τον υπο-επιλογέα εντολών έως ότου εμφανιστεί το επιλεγμένο κροπάρισμα στο σκόπευτρο (0 Η Οθόνη Σκοπεύτρου).

  Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα ενεργοποιημένη επιλογή για την περιοχή εικόνας πατώντας το χειριστήριο για να εμφανίσει την περιοχή εικόνας στον πίνακα έλεγχου στην οθόνη πληροφοριών. Το φορμά DX εμφανίζεται ως «24 - 16» και το 1,3× ως «18 - 12».