Αν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση για Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO > Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO στο μενού λήψης φωτογραφιών, η ευαισθησία ISO θα ρυθμιστεί αυτόματα αν δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση στην επιλεγμένη από τον χρήστη τιμή (η ευαισθησία ISO ρυθμίζεται κατάλληλα όταν χρησιμοποιείται το φλας).

 1. Επιλέξτε Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO.

  Επιλέξτε Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO στο μενού λήψης φωτογραφιών, επισημάνετε την επιλογή Αυτόμ. έλεγχ. ευαισθ. ISO και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση.

  Επισημάνετε την επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε το J (αν έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση, η ευαισθησία ISO θα παραμείνει ορισμένη στην επιλεγμένη από τον χρήστη τιμή).

 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

  Η μέγιστη τιμή για την αυτόματη ευαισθησία ISO μπορεί να επιλεγεί με τη Μέγιστη ευαισθησία (η ελάχιστη τιμή για την αυτόματη ευαισθησία ISO ορίζεται αυτόματα σε ISO 100 – έχετε υπόψη ότι αν η ευαισθησία ISO που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη είναι υψηλότερη από αυτή που έχει επιλεχθεί για Μέγιστη ευαισθησία, θα χρησιμοποιηθεί η επιλεγμένη από τον χρήστη τιμή αντί αυτής). Στις λειτουργίες P και A, η ευαισθησία θα τροποποιηθεί μόνο αν υπάρχει υποέκθεση με την επιλεγμένη ταχύτητα κλείστρου για την Ελάχ. ταχύτ. κλείστρου (1/4.000–30 δ ή Αυτόματη, στις λειτουργίες S και M, η ευαισθησία ISO θα προσαρμοστεί για βέλτιστη έκθεση στην ταχύτητα κλείστρου που έχει επιλεγεί από τον χρήστη). Αν επιλέξετε Αυτόματη, η φωτογραφική μηχανή θα επιλέξει την ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου που βασίζεται στην εστιακή απόσταση του φακού. Διαλέγοντας μεγάλες ταχύτητες κατά τη φωτογράφιση θεμάτων, που κινούνται γρήγορα, μειώνεται το θάμπωμα. Πατήστε το J για έξοδο, όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

  Για να διαλέξετε τη μέγιστη ευαισθησία ISO για φωτογραφίες που λαμβάνονται με το ενσωματωμένο φλας ή με μια προαιρετική μονάδα φλας, χρησιμοποιήστε Μέγιστη ευαισθησία με M. Επιλέγοντας Ίδια όπως χωρίς φλας ορίζεται η μέγιστη ευαισθησία ISO για φωτογράφιση με φλας στην τιμή που έχει ήδη επιλεχθεί για Μέγιστη ευαισθησία.

Το ISO AUTO εμφανίζεται όταν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση. Όταν η ευαισθησία αλλάξει από την τιμή που έχει επιλέξει ο χρήστης, αυτές οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η αλλαγμένη τιμή φαίνεται στον πίνακα ελέγχου.

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO.

Ελάχιστη Ταχύτητα Κλείστρου

Η αυτόματη επιλογή ταχύτητας κλείστρου μπορεί να βελτιστοποιηθεί επισημαίνοντας την επιλογή Αυτόματη και πατώντας το 2: για παράδειγμα, τιμές γρηγορότερες από εκείνες, που επιλέγονται συνήθως αυτόματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τηλεφακούς για να μειωθεί το θάμπωμα. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι η επιλογή Αυτόματη λειτουργεί μόνο με φακούς CPU. Οι ταχύτητες κλείστρου ενδέχεται να μειωθούν κάτω από την επιλεγμένη ελάχιστη τιμή αν δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση στην ευαισθησία ISO που έχει επιλεχθεί για Μέγιστη ευαισθησία.

Αυτόματος Έλεγχος Ευαισθησίας ISO

Όταν χρησιμοποιείται φλας, η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου θα οριστεί στην επιλεγμένη τιμή για Ελάχ. ταχύτ. κλείστρου εκτός αν αυτή η τιμή είναι μεγαλύτερη από την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 (Ταχύτητα συγχρον. φλας, 0 Ταχύτητα συγχρον. φλας) ή μικρότερη από την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e2 (Ταχύτ. κλείστρου για φλας, 0 Ταχύτ. κλείστρου για φλας), όπου αντί αυτής θα χρησιμοποιηθεί η επιλεγμένη τιμή για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e2. Έχετε υπόψη ότι η ευαισθησία του ISO μπορεί να αυξηθεί αυτόματα όταν χρησιμοποιείται ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO σε συνδυασμό με λειτουργίες φλας αργού συγχρονισμού (διαθέσιμες με το ενσωματωμένο φλας και με συμβατές προαιρετικές μονάδες φλας), εμποδίζοντας πιθανώς τη μηχανή να επιλέξει μικρές ταχύτητες κλείστρου.

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Αυτόματου Ελέγχου Ευαισθησίας ISO

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO πατώντας το κουμπί S (Q) και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών. Το ISO AUTO εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.