Για να προβληθεί το μενού λήψης φωτογραφιών, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα C (μενού λήψης φωτογραφιών).

Κουμπί G

Δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο U1 ή το U2 (0 Αποθήκ. Ρυθμίσεων Χρήστη).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για τις προεπιλογές του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεπιλογές του Μενού Λήψης Φωτογραφιών» (0 Προεπιλογές του Μενού Λήψης Φωτογραφιών).