Πριν εισάγετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία ή τις κάρτες μνήμης, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Τοποθετήστε την μπαταρία με τον ενδεδειγμένο προσανατολισμό, χρησιμοποιώντας την μπαταρία για να κρατήσετε την πορτοκαλί ασφάλεια της μπαταρίας πιεσμένη προς τη μία πλευρά. Η ασφάλεια κρατά την μπαταρία στη θέση της όταν έχει τοποθετηθεί εντελώς η μπαταρία.

Ασφάλεια μπαταρίας

Κρατώντας την κάρτα μνήμης με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται, σύρετέ την ευθεία μέσα στην υποδοχή έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.

Η Μπαταρία και ο Φορτιστής

Διαβάστε και ακολουθήστε τις ενδείξεις προειδοποίησης και προσοχής που αναφέρονται στην ενότητα «Για την Ασφάλειά Σας» (0 Για την Ασφάλεια Σας) και στην ενότητα «Φροντίδα της Φωτογραφικής Μηχανής και της Μπαταρίας: Προφυλάξεις» (0 Φροντίδα της Φωτογραφικής Μηχανής και της Μπαταρίας: Προφυλάξεις).

Κάρτες Μνήμης

  • Οι κάρτες μνήμης μπορεί να έχουν υψηλή θερμοκρασία μετά τη χρήση. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά την αφαίρεση των καρτών μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή.
  • Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τις κάρτες μνήμης. Μην αφαιρείτε τις κάρτες μνήμης από τη φωτογραφική μηχανή, μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, μην αφαιρείτε και μην αποσυνδέετε την πηγή τροφοδοσίας κατά το φορμάρισμα, την εγγραφή, τη διαγραφή ή την αντιγραφή δεδομένων σε υπολογιστή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά της φωτογραφικής μηχανής ή της κάρτας.
  • Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλα ή με μεταλλικά αντικείμενα.
  • Μη ρίχνετε κάτω, λυγίζετε ή εκθέτετε την κάρτα σε δυνατά χτυπήματα.
  • Μην ασκείτε πίεση στο περίβλημα της κάρτας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην κάρτα.
  • Μην εκθέτετε σε νερό, θερμότητα, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως.
  • Μην πραγματοποιείτε φορμάρισμα των καρτών μνήμης σε υπολογιστή.

Δεν Υπάρχει Κάρτα Μνήμης

Αν δεν εισαχθεί κάρτα μνήμης, ο πίνακας ελέγχου και το σκόπευτρο θα εμφανίσουν την ένδειξη S. Αν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί με φορτισμένη μπαταρία και δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης, στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί η ένδειξη S.

Ο Διακόπτης Προστασίας Εγγραφής

Οι κάρτες μνήμης SD είναι εξοπλισμένες με διακόπτη προστασίας εγγραφής, ο οποίος αποτρέπει την ακούσια απώλεια δεδομένων. Όταν αυτός ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «κλειδώματος», η κάρτα μνήμης δεν μπορεί να φορμαριστεί και οι φωτογραφίες δεν μπορούν να εγγραφούν ή να διαγραφούν (αν επιχειρήσετε να απελευθερώσετε το κλείστρο θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην οθόνη). Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα μνήμης, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «εγγραφής».

Διακόπτης προστασίας εγγραφής

Αφαίρεση της Μπαταρίας και των Καρτών Μνήμης

Αφαίρεση της Μπαταρίας

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και ανοίξτε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας. Πιέστε την ασφάλεια της μπαταρίας προς την ενδεδειγμένη κατεύθυνση του βέλους ώστε να αποδεσμεύσετε την μπαταρία και μετά αφαιρέστε την μπαταρία με το χέρι.

Αφαίρεση των Καρτών Μνήμης

Αφού επιβεβαιώσετε ότι η λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης είναι σβηστή, απενεργοποιήστε τη μηχανή, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης και πιέστε την κάρτα προς τα μέσα για να την βγάλετε (). Στη συνέχεια η κάρτα μπορεί να αφαιρεθεί με το χέρι ().