Μην το ρίχνετε κάτω: Το προϊόν ενδέχεται να εμφανίσει δυσλειτουργία, εάν υποστεί δυνατά χτυπήματα ή κραδασμούς.

Διατηρήστε το στεγνό: Το προϊόν αυτό δεν είναι αδιάβροχο και μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία εάν βυθιστεί σε νερό ή εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα υγρασίας. Εάν σκουριάσει ο εσωτερικός μηχανισμός, μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

Αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία: Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από ένα θερμαινόμενο κτήριο μια κρύα μέρα, μπορεί να προκαλέσουν συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας, τοποθετείτε τη συσκευή σε μια θήκη μεταφοράς ή σε μια πλαστική τσάντα πριν από την έκθεση της συσκευής σε απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

Διατηρείτε το μακριά από ισχυρά μαγνητικά πεδία: Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτή τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή μαγνητικά πεδία. Οι εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού ή τα μαγνητικά πεδία που παράγονται από συσκευές όπως ραδιόφωνα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην οθόνη, αλλοίωση των δεδομένων της κάρτας μνήμης ή να επηρεάσουν τα εσωτερικά κυκλώματα του προϊόντος.

Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο: Μην αφήνετε τον φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Το έντονο φως μπορεί να προκαλέσει φθορά στον αισθητήρα εικόνας ή να εμφανίζει ένα λευκό θάμπωμα στις φωτογραφίες.

Λέιζερ και άλλες πηγές ισχυρού φωτός: Μην κατευθύνετε λέιζερ ή άλλες πηγές εξαιρετικά ισχυρού φωτός προς τον φακό, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στον αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής.

Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν την αφαίρεση ή αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας: Μην αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα και μην αφαιρείτε την μπαταρία, όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή κατά την εγγραφή ή τη διαγραφή φωτογραφιών. Η βίαιη διακοπή της τροφοδοσίας στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη της μνήμης ή της διάταξης των εσωτερικών κυκλωμάτων του προϊόντος. Για να αποτραπεί η τυχαία διακοπή τροφοδοσίας, αποφεύγετε τη μεταφορά του προϊόντος, όταν ο μετασχηματιστής ρεύματος είναι συνδεδεμένος.

Καθαρισμός: Όταν καθαρίζετε το σώμα της φωτογραφικής μηχανής, αφαιρείτε απαλά τη σκόνη και το χνούδι με ένα φυσητήρι και, στη συνέχεια, σκουπίζετε προσεκτικά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μετά τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής στην παραλία, καθαρίστε τυχόν άμμο ή αλάτι με ένα πανί, ελαφρά νοτισμένο σε αποσταγμένο νερό και στη συνέχεια σκουπίστε σχολαστικά τη φωτογραφική μηχανή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο φωτισμός των ενδείξεων LCD ενδέχεται να είναι έντονος ή χαμηλός λόγω του στατικού ηλεκτρισμού. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Μετά από σύντομο διάστημα, η οθόνη θα λειτουργήσει κανονικά.

Ο φακός και ο καθρέφτης καταστρέφονται εύκολα. Η σκόνη και τα χνούδια πρέπει να αφαιρούνται απαλά με ένα φυσητήρι. Όταν χρησιμοποιείτε φυσητήρι με προωθητικό αέριο, κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα για να αποτραπεί η εκροή υγρού. Για να αφαιρέσετε τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλους λεκέδες από τον φακό, απλώστε μικρή ποσότητα καθαριστικού φακών σε μαλακό πανί και σκουπίστε τον φακό προσεκτικά.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας» (0 Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας, Χειροκίνητος Καθαρισμός) για πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας.

Επαφές φακού: Διατηρείτε τις επαφές του φακού καθαρές.

Μην αγγίζετε την κουρτίνα κλείστρου: Η κουρτίνα κλείστρου είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και καταστρέφεται εύκολα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ασκήσετε πίεση στην κουρτίνα, να την σκαλίσετε με εργαλεία καθαρισμού ή να φυσήξετε επάνω της ισχυρά ρεύματα αέρα με φυσητήρι. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να γδάρουν, να παραμορφώσουν ή να σκίσουν την κουρτίνα.

Η κουρτίνα του κλείστρου ενδέχεται να παρουσιάσει χρωματική ανομοιογένεια, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τις φωτογραφίες και δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία.

Αποθήκευση: Για να αποφευχθεί η μούχλα ή οι μύκητες, αποθηκεύστε τη φωτογραφική μηχανή σε ξηρό μέρος με καλό αερισμό. Εάν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος, αφαιρέστε τον μετασχηματιστή από την πρίζα για την αποφυγή πυρκαγιάς. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για την αποφυγή διαρροής και τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε πλαστική τσάντα που να περιέχει αποξηραντική ουσία. Ωστόσο, μην αποθηκεύετε τη θήκη της φωτογραφικής μηχανής σε πλαστική τσάντα, καθώς έτσι ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση στο υλικό της. Έχετε υπόψη ότι η αποξηραντική ουσία χάνει σταδιακά την ικανότητα απορρόφησης της υγρασίας και θα πρέπει να αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για να αποφύγετε τη μούχλα ή τους μύκητες, αφαιρείτε τη φωτογραφική μηχανή από το χώρο αποθήκευσης τουλάχιστο μία φορά τον μήνα. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και πατήστε μερικές φορές το κουμπί λήψης πριν την αποθηκεύσετε ξανά.

Αποθηκεύετε την μπαταρία σε δροσερό και ξηρό χώρο. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακροδεκτών πριν από την αποθήκευση της μπαταρίας.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη: Η οθόνη είναι κατασκευασμένη με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια. Είναι ενεργά τουλάχιστο το 99,99 % των pixel, με λιγότερο από 0,01 % να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά. Έτσι, ενώ αυτές οι οθόνες μπορεί να περιέχουν pixel που είναι πάντα αναμμένα (λευκό, κόκκινο, μπλε ή πράσινο) ή πάντα σβηστά (μαύρο), κάτι τέτοιο δεν αποτελεί δυσλειτουργία και δεν επηρεάζει τις εικόνες που εγγράφονται με τη συσκευή.

Οι εικόνες στην οθόνη μπορεί να μη διακρίνονται εύκολα κάτω από έντονο φως.

Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη, καθώς έτσι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία. Η σκόνη ή τα χνούδια πάνω στην οθόνη μπορούν να αφαιρεθούν με ένα φυσητήρι. Μπορείτε να αφαιρέσετε λεκέδες σκουπίζοντας την επιφάνεια απαλά με ένα μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά. Εάν σπάσει η οθόνη, προσέξτε να μην τραυματιστείτε από το σπασμένο γυαλί και αποφύγετε την επαφή των υγρών κρυστάλλων με το δέρμα, τα μάτια και το στόμα σας.

Η μπαταρία και ο φορτιστής: Σε περίπτωση μη σωστής χρήσης μπορεί να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη των μπαταριών. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες και τους φορτιστές:

 • Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες για χρήση με αυτήν τη συσκευή.
 • Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φλόγες ή υπερβολική θερμότητα.
 • Διατηρείτε τους πόλους της μπαταρίας καθαρούς.
 • Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν από την αντικατάσταση της μπαταρίας.
 • Αφαιρέστε την μπαταρία από τη φωτογραφική μηχανή ή τον φορτιστή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και επανατοποθετήστε το κάλυμμα ακροδεκτών. Αυτές οι συσκευές καταναλώνουν ελάχιστο φορτίο μπαταρίας ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένες, και ενδέχεται να καταναλώσουν τόσο φορτίο μπαταρίας σε σημείο που να μην είναι πλέον δυνατή η λειτουργία τους. Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετό καιρό, τοποθετήστε τη στη φωτογραφική μηχανή και αποφορτίστε την πριν την αφαιρέσετε από τη μηχανή για αποθήκευση. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 °C έως 25 °C (αποφεύγετε ζεστούς ή πολύ κρύους χώρους). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία τουλάχιστο μία φορά κάθε έξι μήνες.
 • Η συνεχής ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής, όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, θα ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι μπαταρίες που έχουν αποφορτιστεί πλήρως πρέπει να φορτιστούν πριν χρησιμοποιηθούν.
 • Η εσωτερική θερμοκρασία της μπαταρίας ενδέχεται να αυξηθεί όσο η μπαταρία είναι σε χρήση. Η προσπάθεια φόρτισης της μπαταρίας όσο η εσωτερική θερμοκρασία είναι ανεβασμένη, θα μειώσει την απόδοση της μπαταρίας, και η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτίζει ή να φορτίζει μόνο μερικώς. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η μπαταρία πριν από τη φόρτιση.
 • Φορτίζετε την μπαταρία σε εσωτερικό χώρο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 5 °C–35 °C. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω του 0 °C ή άνω των 40 °C. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία ή να μειωθεί η απόδοσή της. Η χωρητικότητα ενδέχεται να μειωθεί και οι χρόνοι φόρτισης να αυξηθούν σε θερμοκρασίες μπαταρίας από 0 °C έως 15 °C και από 45 °C έως 60 °C. Η μπαταρία δεν θα φορτιστεί αν η θερμοκρασία της είναι κάτω του 0 °C ή άνω των 60 °C.
 • Αν η λυχνία CHARGE (Φόρτιση) αναβοσβήνει γρήγορα (περίπου οκτώ φορές ανά δευτερόλεπτο) κατά τη φόρτιση, επιβεβαιώστε ότι η θερμοκρασία είναι εντός του σωστού εύρους και στη συνέχεια βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και αφαιρέστε και βάλτε ξανά την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε αμέσως τη χρήση και πηγαίνετε την μπαταρία και τον φορτιστή στο κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν ή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.
 • Μη μετακινείτε τον φορτιστή και μην αγγίζετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Σε αντίθετη περίπτωση, αν και πολύ σπάνια, ο φορτιστής μπορεί να εμφανίζει ένδειξη πλήρους φόρτισης αλλά η μπαταρία να έχει φορτίσει μόνο μερικώς. Αφαιρέστε και εισάγετε εκ νέου την μπαταρία για να ξεκινήσει και πάλι η φόρτιση.
 • Η χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί προσωρινά, εάν η μπαταρία φορτιστεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ή χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία φόρτισης. Αν η μπαταρία φορτιστεί σε θερμοκρασία κάτω των 5 °C, η ένδειξη διάρκειας ζωής της μπαταρίας στην οθόνη Πληροφορίες μπαταρίας (0 Πληροφορίες Μπαταρίας) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή μείωση.
 • Η συνέχιση της φόρτισης της μπαταρίας μετά από την πλήρη φόρτισή της μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της μπαταρίας.
 • Η αξιοσημείωτη πτώση της στάθμης μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας, όταν χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, υποδεικνύει την αναγκαιότητα αντικατάστασης. Αγοράστε μια καινούργια μπαταρία.
 • Το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος και ο προσαρμογέας για πρίζα τοίχου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με το τον MH-25a. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο με συμβατές μπαταρίες. Αποσυνδέετε τον φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.
 • Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους της μπαταρίας. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης ίσως οδηγήσει σε υπερθέρμανση και ζημιά του φορτιστή.
 • Φορτίστε την μπαταρία πριν από τη χρήση. Όταν τραβάτε φωτογραφίες σε σημαντικές περιστάσεις, προετοιμάστε μία εφεδρική μπαταρία και διατηρείτε την πλήρως φορτισμένη. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να μην μπορείτε να προμηθευτείτε άμεσα ανταλλακτικές μπαταρίες. Έχετε υπόψη ότι όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, η χωρητικότητα της μπαταρίας τείνει να μειώνεται. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη πριν τραβήξετε φωτογραφίες σε εξωτερικό χώρο με κρύες καιρικές συνθήκες. Φυλάσσετε μία εφεδρική μπαταρία σε ζεστό μέρος και αντικαταστήστε την μπαταρία όταν χρειαστεί. Όταν θερμανθεί μία κρύα μπαταρία, ενδέχεται να ανακτήσει μέρος του φορτίου της.
 • Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι. Ανακυκλώνετέ τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.