Στις λειτουργίες P, S, A και M, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί R για να προβάλλετε τις πληροφορίες φλας στην οθόνη πληροφοριών (0 Το Κουμπί R (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)) όταν το ενσωματωμένο φλας είναι ανυψωμένο. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία ελέγχου φλας.

TTL

1 Ένδειξη ετοιμότητας φλας
2 Λειτουργία ελέγχου φλας
3 Λειτουργία φλας
4 Αντιστάθμιση φλας

Χειροκίνητο (0 Λειτουργία Ελέγχου Φλας)

1 Λειτουργία ελέγχου φλας
2 Επίπεδο φωτισμού φλας

Φλας Πολλαπλών Λάμψεων (0 Λειτουργία Ελέγχου Φλας)

1 Λειτουργία ελέγχου φλας
2 Επίπεδο φωτισμού φλας
3 Αριθμός εκπομπών φλας (φορές)
Συχνότητα

Πληροφορίες Φλας και Ρυθμίσεις Φωτογραφικής Μηχανής

Η οθόνη πληροφοριών φλας δείχνει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας λήψης, της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.

Λειτουργία Ελέγχου Φλας

Η οθόνη πληροφοριών δείχνει τη λειτουργία ελέγχου φλας ως εξής:

i-TTL
Χειροκίνητη
Φλας πολλαπλών λάμψεων