Το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System (CLS)) της Nikon προσφέρει βελτιωμένη επικοινωνία ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και συμβατές μονάδες φλας για βελτιωμένη φωτογράφιση με φλας.

Μονάδες Φλας Συμβατές με το CLS

Μονάδες Φλας Συμβατές με το CLS
(PDF, 55,3 KB)

Ο Εντολέας Ασύρματου φλας Speedlight SU-800: Όταν τοποθετείται σε φωτογραφική μηχανή συμβατή με το σύστημα CLS, ο SU-800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντολέας για τις μονάδες φλας SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ή SB-R200 σε μέχρι και τρεις ομάδες. Ο ίδιος ο SU-800 δεν είναι εξοπλισμένος με φλας.

Επιλογή της Λειτουργίας Φλας για τις Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Η λειτουργία φλας για τις προαιρετικές μονάδες φλας μπορεί να επιλεγεί με τον ίδιο τρόπο όπως και η λειτουργία φλας για το ενσωματωμένο φλας, ουσιαστικά κρατώντας πατημένο το κουμπί M (Y) και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών.

Φωτισμός Πιλότου

Οι μονάδες φλας που είναι συμβατές με το σύστημα CLS εκπέμπουν έναν πιλότο φλας όταν πατήσετε το χειριστήριο, στο οποίο έχει εκχωρηθεί η επιλογή Πιλότος φλας χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου). Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον Προηγμένο ασύρματο φωτισμό για προεπισκόπηση της συνολικής επίδρασης του φωτισμού που επιτυγχάνεται με πολλαπλές μονάδες φλας.

Άλλες Μονάδες Φλας

Άλλες Μονάδες Φλας
(PDF, 47,2 KB)

Χρήση του Κλειδώματος FV με Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Το κλείδωμα FV είναι διαθέσιμο με προαιρετικές μονάδες φλας (0 Μονάδες Φλας Συμβατές με το CLS) στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και (όπου υποστηρίζεται) πρόωρου φλας οθόνης qA και πρόωρου φλας οθόνης Α (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα φλας για περισσότερες πληροφορίες). Έχετε υπόψη ότι όταν χρησιμοποιείται ο Προηγμένος ασύρματος φωτισμός για τον έλεγχο των απομακρυσμένων μονάδων φλας, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη λειτουργία ελέγχου φλας για το κύριο φλας ή τουλάχιστο για μία απομακρυσμένη ομάδα σε TTL, qA ή A.

Μέτρηση

Οι περιοχές μέτρησης για το κλείδωμα FV όταν χρησιμοποιείται η προαιρετική μονάδα φλας είναι ως εξής:

Μονάδα φλας Λειτουργία φλας Περιοχή μέτρησης
Αυτόνομη μονάδα φλας i-TTL Κύκλος 4 mm στο κέντρο του κάδρου
qA Η περιοχή μετράται από το φωτόμετρο του φλας
Χρησιμοποιείται με άλλες μονάδες φλας (Προηγμένος ασύρματος φωτισμός) i-TTL Ολόκληρο κάδρο
qA Η περιοχή μετράται από το φωτόμετρο του φλας
A

Σημειώσεις για τις Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της μονάδας φλας για λεπτομερείς οδηγίες. Εάν η μονάδα φλας υποστηρίζει το CLS, ανατρέξτε στην ενότητα για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR που είναι συμβατές με το σύστημα CLS. Η D7500 δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία «ψηφιακή SLR» στα εγχειρίδια των SB-80DX, SB-28DX και SB-50DX.

Εάν είναι προσαρτημένη μία προαιρετική μονάδα φλας σε λειτουργίες λήψης άλλες εκτός των j, % και u, το φλας θα ανάβει σε κάθε λήψη, ακόμη και σε λειτουργίες, όπου το ενσωματωμένο φλας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο έλεγχος φλας i-TTL μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαισθησίες ISO μεταξύ 100 και 12800. Σε τιμές πάνω από 12800, ενδέχεται να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ορισμένες εμβέλειες ή ρυθμίσεις διαφράγματος. Εάν η ένδειξη ετοιμότητας φλας (M) αναβοσβήνει για περίπου τρία δευτερόλεπτα μετά τη λήψη μίας φωτογραφίας στην αυτόματη λειτουργία με i-TTL ή χωρίς TTL, το φλας έχει ανάψει με πλήρη ισχύ και η φωτογραφία ενδέχεται να έχει ληφθεί με υποέκθεση (μόνο μονάδες φλας συμβατές με το σύστημα CLS – για πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και τις ενδείξεις φόρτισης του φλας σε άλλες μονάδες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το φλας).

Στις λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL και αυτόματου διαφράγματος (qA), η αντιστάθμιση φλας, η οποία έχει επιλεχθεί με την προαιρετική μονάδα φλας ή με την επιλογή Έλεγχος φλας στο μενού λήψης φωτογραφιών, προστίθεται στην αντιστάθμιση φλας, η οποία έχει επιλεχθεί με το κουμπί M (Y) και τον επιλογέα εντολών.

Όταν χρησιμοποιείται ένα καλώδιο συγχρονισμού σειράς SC 17, 28 ή 29 για φωτογράφιση με φλας εκτός φωτογραφικής μηχανής, ενδέχεται να μην επιτευχθεί η σωστή έκθεση στη λειτουργία i-TTL. Σας προτείνουμε να επιλέξετε τον έλεγχο συμπληρωματικού φλας με τυπικό i-TTL. Τραβήξτε μία δοκιμαστική φωτογραφία και προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη.

Στη i-TTL, χρησιμοποιήστε τον πίνακα φλας ή τον προσαρμογέα ανάκλασης που παρέχεται μαζί με τη μονάδα φλας. Μη χρησιμοποιείτε άλλους πίνακες όπως πίνακες διάχυσης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη έκθεση.

Οι μονάδες SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 και SB-400 παρέχουν μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, ενώ οι μονάδες SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 και SU-800 παρέχουν βοηθητικό φωτισμό AF με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • SB-5000: Ο βοηθητικός φωτισμός AF είναι διαθέσιμος όταν οι φακοί AF 24–135 mm χρησιμοποιούνται με τα σημεία εστίασης που απεικονίζονται.

  Εστιακή απόσταση 24–30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 και SB-900: Ο βοηθητικός φωτισμός AF είναι διαθέσιμος όταν οι φακοί AF 17–135 mm χρησιμοποιούνται με τα σημεία εστίασης που απεικονίζονται.

 • SB-800, SB-600 και SU-800: Ο βοηθητικός φωτισμός AF είναι διαθέσιμος όταν οι φακοί AF 24–105 mm χρησιμοποιούνται με τα σημεία εστίασης που απεικονίζονται.

  Εστιακή απόσταση 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: Ο βοηθητικός φωτισμός AF είναι διαθέσιμος όταν οι φακοί AF 24–135 mm χρησιμοποιούνται με τα σημεία εστίασης που απεικονίζονται.

Ανάλογα με τον φακό που χρησιμοποιείται και τη σκηνή που καταγράφεται, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης (I) όταν το θέμα δεν είναι σε εστίαση, ή η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να εστιάσει και θα απενεργοποιηθεί η απελευθέρωση κλείστρου.

Στη λειτουργία P, το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f) περιορίζεται ανάλογα με την ευαισθησία ISO, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μέγιστο διάφραγμα σε ISO ισοδύναμο με:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, η μέγιστη τιμή για το διάφραγμα θα είναι το μέγιστο διάφραγμα του φακού.

Θόρυβος με τη μορφή των γραμμών μπορεί να εμφανιστεί στις φωτογραφίες φλας που ελήφθησαν με ένα τροφοδοτικό μπαταρίας υψηλών επιδόσεων SD-9 ή SD-8A συνδεδεμένο απευθείας με τη φωτογραφική μηχανή. Μειώστε την ευαισθησία ISO ή αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και το τροφοδοτικό.

Ο Προσαρμογέας Ακροδέκτη Συγχρονισμού AS-15

Όταν ο προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού AS-15 (διατίθεται χωριστά) προσαρτάται στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής, τα εξαρτήματα φλας μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός ακροδέκτη συγχρονισμού.

Μονάδες φλας άλλων κατασκευαστών

Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μονάδες φλας που εφαρμόζουν τάσεις άνω των 250 V στις επαφές X της μηχανής ή τις επαφές βραχυκυκλώματος στο πέδιλο εξαρτημάτων. Η χρήση τέτοιων μονάδων φλας όχι μόνο θα μπορούσε να επηρεάσει την κανονική λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής αλλά και να προκαλέσει ζημιά στα κυκλώματα συγχρονισμού φλας της μηχανής ή/και του φλας.