Για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, πατήστε το κουμπί i κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο και κατά τη φωτογράφιση με ζωντανή προβολή. Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή περιηγηθείτε στο μενού με τη χρήση του πολυ-επιλογέα και του κουμπιού J, χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε τα στοιχεία, και πατώντας το J για να προβάλετε τις επιλογές. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

Κουμπί i

Φωτογράφιση με Σκόπευτρο

Φωτογράφιση με Ζωντανή Προβολή