Αποθήκευση

Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος, με το κάλυμμα ακροδεκτών τοποθετημένο στη θέση του. Για να αποφευχθεί η μούχλα ή οι μύκητες, αποθηκεύστε τη φωτογραφική μηχανή σε ξηρό μέρος με καλό αερισμό. Μην αποθηκεύετε τη φωτογραφική σας μηχανή με μπάλες ναφθαλίνης ή καμφοράς κατά του σκόρου ή σε μέρη που:

 • δεν αερίζονται καλά ή εκτίθενται σε υγρασία άνω του 60%
 • είναι δίπλα σε εξοπλισμό που παράγει έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα
 • εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C ή κάτω των –10 °C

Καθαρισμός

Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή άλλα πτητικά χημικά.

Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας

Εάν υποψιάζεστε ότι ακαθαρσίες ή σκόνη στον αισθητήρα εικόνας εμφανίζονται στις φωτογραφίες, μπορείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα με την επιλογή Καθαρ. αισθητήρα εικόνας στο μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα ανά πάσα στιγμή με την επιλογή Καθαρισμός τώρα ή ο καθαρισμός μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής.

«Καθαρισμός Τώρα»

Κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή με τη βάση της προς τα κάτω, επιλέξτε Καθαρ. αισθητήρα εικόνας στο μενού ρυθμίσεων, κατόπιν επισημάνετε την επιλογή Καθαρισμός τώρα και πατήστε το J. Η φωτογραφική μηχανή θα ελέγξει τον αισθητήρα εικόνας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τον καθαρισμό. Στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει το P και δεν μπορούν να εκτελεστούν άλλες λειτουργίες ενώ ο καθαρισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Μην αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας έως ότου τελειώσει ο καθαρισμός και εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων.

«Καθαρ. σε Έναρξη/Τερματ.»

Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 1. Επιλέξτε Καθαρ. σε έναρξη/τερματ..

  Εμφανίστε το μενού Καθαρ. αισθητήρα εικόνας όπως περιγράφεται στο «Καθαρισμός Τώρα» (0 «Καθαρισμός Τώρα»). Επισημάνετε την επιλογή Καθαρ. σε έναρξη/τερματ. και πατήστε το 2.

 2. Ενεργοποιήστε μία επιλογή.

  Επισημάνετε μία επιλογή και πατήστε το J.

Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας

Η χρήση των στοιχείων ελέγχου της φωτογραφικής μηχανής κατά την εκκίνηση διακόπτει τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας. Ο καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας ενδέχεται να μην εκτελεστεί κατά την έναρξη της φωτογραφικής μηχανής εάν φορτίζεται το φλας.

Εάν δεν είναι δυνατό να απομακρυνθεί η σκόνη ολοκληρωτικά με τις επιλογές του μενού Καθαρ. αισθητήρα εικόνας, καθαρίστε τον αισθητήρα εικόνας χειροκίνητα (0 Χειροκίνητος Καθαρισμός) ή απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Εάν ο καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας εκτελεστεί πολλές φορές διαδοχικά, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί προσωρινά, για να προστατευτούν τα εσωτερικά κυκλώματα της φωτογραφικής μηχανής. Ο καθαρισμός μπορεί να εκτελεστεί ξανά μετά από μία σύντομη παύση.

Χειροκίνητος Καθαρισμός

Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση των ξένων σωματιδίων από τον αισθητήρα εικόνας, χρησιμοποιώντας την επιλογή Καθαρ. αισθητήρα εικόνας στο μενού ρυθμίσεων (0 Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας), το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί χειροκίνητα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και καταστρέφεται εύκολα. Η Nikon συνιστά ο καθαρισμός του αισθητήρα να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Nikon.

 1. Φορτίστε την μπαταρία ή συνδέστε έναν μετασχηματιστή ρεύματος.

  Για τον έλεγχο ή τον καθαρισμό του αισθητήρα απαιτείται αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και εισάγετε μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή έναν προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος και ακροδέκτη τροφοδοσίας. Η επιλογή Κλείδ. καθρ. πάνω για καθ. είναι διαθέσιμη μόνο στο μενού ρυθμίσεων αν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη με μία έξυπνη συσκευή μέσω Bluetooth και το επίπεδο της μπαταρίας είναι πάνω από J.

 2. Αφαιρέστε τον φακό.

  Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφαιρέστε τον φακό.

 3. Επιλέξτε Κλείδ. καθρ. πάνω για καθ.

  Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και επισημάνετε την επιλογή Κλείδ. καθρ. πάνω για καθ. στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε το 2.

 4. Πατήστε το J.

  Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και στον πίνακα ελέγχου και το σκόπευτρο θα εμφανιστεί μια σειρά από παύλες. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία χωρίς να ελέγξετε τον αισθητήρα εικόνας, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

 5. Ανυψώστε τον καθρέφτη.

  Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω. Ο καθρέφτης θα υψωθεί και η κουρτίνα κλείστρου θα ανοίξει και θα εμφανιστεί ο αισθητήρας εικόνας. Η ένδειξη στο σκόπευτρο θα σβήσει και στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει μια σειρά από παύλες.

 6. Εξετάστε τον αισθητήρα εικόνας.

  Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή με τέτοιο τρόπο, ώστε το φως να πέφτει πάνω στον αισθητήρα εικόνας και εξετάστε το φίλτρο για σκόνη ή χνούδια. Εάν δεν υπάρχουν ξένα σώματα, προχωρήστε στο Βήμα 8.

 7. Καθαρίστε τον αισθητήρα.

  Αφαιρέστε τη σκόνη και τα χνούδια από τον αισθητήρα με ένα φυσητήρι. Μη χρησιμοποιείτε φυσητήρι με βούρτσα, καθώς οι τρίχες της μπορούν να φθείρουν τον αισθητήρα. Οι ακαθαρσίες που δεν απομακρύνονται με το φυσητήρι θα πρέπει να απομακρυνθούν μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Nikon. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγγίξετε ή να σκουπίσετε τον αισθητήρα.

 8. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Ο καθρέφτης θα κατέβει ξανά και η κουρτίνα κλείστρου θα κλείσει. Επανατοποθετήστε τον φακό ή το καπάκι σώματος.

Χρησιμοποιήστε μία Αξιόπιστη Πηγή Τροφοδοσίας

Η κουρτίνα του κλείστρου είναι ευαίσθητη και καταστρέφεται εύκολα. Εάν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί όταν υψωθεί ο καθρέφτης, η κουρτίνα θα κλείσει αυτόματα. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις για την προστασία της κουρτίνας:

 • Μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ή μην αφαιρείτε ή μην αποσυνδέετε την πηγή τροφοδοσίας όταν είναι υψωμένος ο καθρέφτης.
 • Εάν το φορτίο της μπαταρίας εξαντλείται ενώ είναι ανυψωμένος ο καθρέφτης, θα ηχήσει ένας βομβητής και θα αρχίσει να αναβοσβήνει η λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης, για να σας προειδοποιήσει ότι η κουρτίνα κλείστρου θα κλείσει και ο καθρέφτης θα κατέβει σε περίπου δύο λεπτά. Ολοκληρώστε αμέσως τον καθαρισμό ή τον έλεγχο.

Ξένα Σωματίδια στον Αισθητήρα Εικόνας

Ξένα σωματίδια που εισχωρούν στη φωτογραφική μηχανή όταν αφαιρούνται ή εναλλάσσονται οι φακοί ή τα καπάκια σώματος (ή σε σπάνιες περιπτώσεις λιπαντικό ή άλλα σωματίδια από την ίδια τη φωτογραφική μηχανή) μπορεί να προσκολληθούν στον αισθητήρα εικόνας και να εμφανιστούν στις φωτογραφίες που τραβάτε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Για να προστατέψετε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν είναι τοποθετημένος ο φακός, πρέπει να επανατοποθετήσετε το καπάκι σώματος που παρέχεται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή, αφού πρώτα απομακρύνετε προσεκτικά όλη τη σκόνη και τα ξένα σωματίδια που μπορεί να είναι προσκολλημένα στην υποδοχή της μηχανής, στην υποδοχή φακού και στο καπάκι σώματος. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το καπάκι σώματος ή να αλλάζετε φακούς σε σκονισμένο περιβάλλον.

Αν ξένο σώμα καθίσει πάνω στον αισθητήρα εικόνας, χρησιμοποιήστε την επιλογή καθαρισμού του αισθητήρα εικόνας, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας» (0 «Καθαρισμός Τώρα»). Εάν το πρόβλημα παραμένει, καθαρίστε τον αισθητήρα χειροκίνητα (0 Χειροκίνητος Καθαρισμός) ή αναθέστε τον καθαρισμό του σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Nikon. Οι φωτογραφίες που έχουν επηρεαστεί από την παρουσία ξένων σωματιδίων στον αισθητήρα μπορούν να υποστούν επεξεργασία με τη χρήση των επιλογών καθαρισμού εικόνας που είναι διαθέσιμες σε ορισμένες εφαρμογές απεικόνισης.

Σέρβις της Φωτογραφικής Μηχανής και των Παρελκομένων

Η φωτογραφική μηχανή είναι μία συσκευή ακριβείας και χρειάζεται τακτικό σέρβις. Η Nikon συνιστά τον έλεγχο της φωτογραφικής μηχανής από το αρχικό κατάστημα λιανικής ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon μία φορά κάθε ένα έως δύο χρόνια και την εκτέλεση σέρβις μία φορά κάθε τρία έως πέντε χρόνια (λάβετε υπόψη ότι το σέρβις γίνεται κατόπιν πληρωμής). Εάν η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιείται επαγγελματικά, συνιστάται συχνός έλεγχος και σέρβις. Όλα τα παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται τακτικά με τη φωτογραφική μηχανή, όπως φακοί ή προαιρετικές μονάδες φλας, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον έλεγχο ή στο σέρβις της φωτογραφικής μηχανής.