Σε λειτουργίες διαφορετικές από τις P, S, A και M, η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή. Για τις περισσότερες πηγές φωτός στις λειτουργίες P, S, A και M συνιστάται η αυτόματη ισορροπία λευκού αλλά μπορείτε να επιλέξετε και άλλες τιμές, εάν είναι απαραίτητο, ανάλογα με το είδος της πηγής:

Επιλογή (Θερμοκρ. χρωμάτων *) Περιγραφή
vΑυτόματη Η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται αυτόματα. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε φακό τύπου G, E ή D. Εάν το φλας ανάψει, τα αποτελέσματα προσαρμόζονται κατάλληλα.
  Κανονική (3.500–8.000 K)
Διατήρ. θερμ. χρωμ. φωτ. (3.500–8.000 K)
JΠυρακτώσεως (3.000 K) Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει φωτισμός πυρακτώσεως.
IΦθορισμού Χρησιμοποιήστε τη με:
  Λαμπτήρες ατμών νατρίου (2.700 K) Φωτισμό λαμπτήρων ατμών νατρίου (υπάρχει σε αθλητικές εγκαταστάσεις).
Φθορ. θερμ. λευκού φωτός (3.000 K) Φώτα φθορισμού θερμού λευκού φωτός.
Φθορισμού λευκού φωτός (3.700 K) Φώτα φθορισμού λευκού φωτός.
Φθορ. ψυχρού λευκού φωτός (4.200 K) Φώτα φθορισμού ψυχρού λευκού φωτός.
Φθορ. λευκού φωτός ημέρας (5.000 K) Φώτα φθορισμού λευκού φωτός ημέρας.
Φθορισμού φωτός ημέρας (6.500 K) Φώτα φθορισμού φωτός ημέρας.
Ατμών υδραργ. υψηλής θερμ. (7.200 K) Πηγές φωτισμού με υψηλή θερμοκρασία χρωμάτων (πχ. λαμπτήρες ατμών υδραργύρου).
HΆμεσο ηλιακό φως (5.200 K) Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή με θέματα που φωτίζονται από άμεσο ηλιακό φως.
NΦωτισμός φλας (5.400 K) Για φωτογράφιση με φλας.
GΣυννεφιά (6.000 K) Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή σε συννεφιασμένο φυσικό φως ημέρας.
MΣκίαση (8.000 K) Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για φωτογράφιση σε φως ημέρας με θέματα σε σκιά.
KΕπιλογή θερμοκρ. χρωμάτων (2.500–10.000 K) Διαλέξτε τη θερμοκρασία χρωμάτων από τη λίστα τιμών (0 Επιλογή Θερμοκρασίας Χρωμάτων).
LΧειροκίνητη προτοποθέτηση Χρησιμοποιήστε το θέμα, την πηγή φωτισμού ή υπάρχουσα φωτογραφία ως αναφορά για την ισορροπία λευκού (0 Χειροκίνητη Προτοποθέτηση).

Όλες οι τιμές είναι προσεγγιστικές και δεν υποδηλώνουν βελτιστοποίηση (εφόσον ισχύει).

Η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται πατώντας το κουμπί L (U) και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Κουμπί L (U)

Κύριος επιλογέας εντολών

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η ενεργοποιημένη επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα Μενού Λήψης

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού χρησιμοποιώντας την επιλογή Ισορροπία λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών ή video (0 Ισορροπία λευκού, Ισορροπία λευκού), η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ισορροπίας λευκού (0 Βελτιστοποίηση της Ισορροπίας Λευκού) ή τη διαχείριση προτοποθετήσεων ισορροπίας λευκού (0 Χειροκίνητη Προτοποθέτηση). Η επιλογή Αυτόματη στο μενού Ισορροπία λευκού προσφέρει τις επιλογές Κανονική και Διατήρ. θερμ. χρωμ. φωτ., η οποία διατηρεί τα θερμά χρώματα που παράγονται από φωτισμό πυρακτώσεως, ενώ η επιλογή I Φθορισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της πηγής φωτισμού από τους τύπους λαμπτήρων.

Φωτισμός Φλας Στούντιο

Η αυτόματη ισορροπία λευκού μπορεί να μην παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα με μεγάλες μονάδες φλας στούντιο. Χρησιμοποιήστε την χειροκίνητη προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού ή ρυθμίστε την ισορροπία λευκού σε Φωτισμός φλας και χρησιμοποιήστε τη βελτιστοποίηση για να προσαρμόσετε την ισορροπία λευκού.

Θερμοκρασία Χρωμάτων

Το αντιληπτό χρώμα μιας πηγής φωτός διαφέρει ανάλογα με τον θεατή και άλλες συνθήκες. Η θερμοκρασία χρωμάτων είναι μια αντικειμενική μέθοδος μέτρησης του χρώματος μιας πηγής φωτός που ορίζεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία την οποία θα πρέπει να αποκτήσει ένα αντικείμενο ώστε να ακτινοβολεί φως στα ίδια μήκη κύματος. Ενώ οι πηγές φωτός με θερμοκρασία χρωμάτων στην περιοχή 5.000–5.500 K εμφανίζονται με λευκό χρώμα, οι πηγές φωτός με χαμηλότερη θερμοκρασία χρωμάτων, όπως οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, εμφανίζονται με ελαφρώς κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Οι πηγές φωτισμού με υψηλότερη θερμοκρασία χρωμάτων εμφανίζονται με μπλε τόνους.

«Πιο θερμά» (πιο κόκκινα) χρώματα «Πιο ψυχρά» (πιο μπλε) χρώματα  

I (λαμπτήρες ατμών νατρίου): 2.700 K
J (πυρακτώσεως)/I (φθορ. θερμ. λευκού φωτ.): 3.000 K
I (φθορισμού λευκού φωτός): 3.700 K
I (φθορ. ψυχρού λευκού φωτός): 4.200 K
I (φθορ. λευκού φωτός ημέρας): 5000 K
H (άμεσο ηλιακό φως): 5.200 K
N (φωτισμός φλας): 5.400 K
G (συννεφιά): 6.000 K
I (φθορισμού φωτός ημέρας): 6.500 K
I (ατμών υδραργ. υψηλής θερμ.): 7.200 K
M (σκίαση): 8.000 K

Σημείωση: Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση.