Για να προβάλετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα B (μενού ρυθμίσεων).

Κουμπί G

Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, όταν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για τις προεπιλογές του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεπιλογές του Μενού Ρυθμίσεων» (0 Προεπιλογές Μενού Ρυθμίσεων).