Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος, ήταν διαθέσιμα τα παρακάτω εξαρτήματα για την D7500.

Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας ή στα έντυπά μας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Χρήση της Υποδοχής Εξαρτήματος

Συνδέστε τα εξαρτήματα όπως απεικονίζεται, με το σημάδι H στον ακροδέκτη ευθυγραμμισμένο με το σημάδι F δίπλα στην υποδοχή εξαρτήματος. Για την αποφυγή δυσλειτουργίας που προκαλείται από ξένο υλικό στον ακροδέκτη, κλείνετε το κάλυμμα επαφής όταν ο ακροδέκτης δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση Ακροδέκτη Τροφοδοσίας και Μετασχηματιστή Ρεύματος

Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή πριν συνδέσετε έναν προαιρετικό ακροδέκτη τροφοδοσίας και μετασχηματιστή ρεύματος.

 1. Ετοιμάστε τη φωτογραφική μηχανή.

  Ανοίξτε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας () και του ακροδέκτη τροφοδοσίας ().

 2. Εισάγετε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5B.

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον ακροδέκτη με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται, χρησιμοποιώντας τον ακροδέκτη για να κρατήσετε την πορτοκαλί ασφάλεια της μπαταρίας πιεσμένη προς τη μία πλευρά. Η ασφάλεια κρατά τον ακροδέκτη στη θέση του όταν έχει εισαχθεί πλήρως.

 3. Κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.

  Τοποθετήστε το καλώδιο του ακροδέκτη τροφοδοσίας έτσι ώστε να διαπερνά την υποδοχή του ακροδέκτη τροφοδοσίας και κλείστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας.

 4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος EH-5b/EH-5c.

  Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του μετασχηματιστή με την υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος του μετασχηματιστή () και το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή συνεχούς ρεύματος (). Ένα εικονίδιο V εμφανίζεται στην οθόνη όταν η φωτογραφική μηχανή τροφοδοτείται από τον μετασχηματιστή ρεύματος και τον ακροδέκτη τροφοδοσίας.