Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι ενδείξεις και τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται στο σκόπευτρο, στον πίνακα ελέγχου και στην οθόνη.

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
B
(αναβοσβήνει)
B
(αναβοσβήνει)

Ο δακτύλιος διαφράγματος του φακού δεν έχει οριστεί στην ελάχιστη τιμή διαφράγματος.

Ρυθμίστε τον δακτύλιο στην ελάχιστη τιμή διαφράγματος (μέγιστος αριθμός f, 0 Τύποι Φακών).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
H d

Χαμηλό φορτίο μπαταρίας.

Προετοιμάστε μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία (0 Φορτίστε την Μπαταρία).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
H
(αναβοσβήνει)
d
(αναβοσβήνει)

Η μπαταρία εξαντλήθηκε.

Φορτίστε ξανά ή αντικαταστήστε την μπαταρία (0 Φορτίστε την Μπαταρία, Τοποθετήστε την Μπαταρία και την Κάρτα Μνήμης, Άλλα Παρελκόμενα).

Η μπαταρία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Έχει εισαχθεί είτε στη φωτογραφική μηχανή μία πλήρως αποφορτισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου ή μία μπαταρία από τρίτο προμηθευτή.

Αντικαταστήστε την μπαταρία ή φορτίστε την ξανά, εάν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου είναι εξαντλημένη.

Υψηλή θερμοκρασία μπαταρίας.

Αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να κρυώσει.

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
i
(αναβοσβήνει)
i
(αναβοσβήνει)

Δεν έχει προσαρτηθεί φακός.

Προσαρτήστε έναν φακό CPU. Αν έχει προσαρτηθεί ήδη ένας φακός CPU, αφαιρέστε και προσαρτήστε ξανά τον φακό (0 Προσαρτήστε έναν Φακό, Συμβατοί Φακοί CPU).

Έχει προσαρτηθεί φακός χωρίς CPU.

Επιλέξτε τη λειτουργία M (0 Τύποι Φακών).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
F H
(αναβοσβήνει)

Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση.

Αλλάξτε τη σύνθεση ή εστιάστε χειροκίνητα (0 Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση, Χειροκίνητη Εστίαση).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
(Οι ενδείξεις έκθεσης και η οθόνη της ταχύτητας κλείστρου ή του διαφράγματος αναβοσβήνουν)

Εάν το θέμα είναι υπερβολικά φωτεινό, η φωτογραφία θα ληφθεί με υπερέκθεση.

Εάν το θέμα είναι υπερβολικά σκοτεινό, η φωτογραφία θα ληφθεί με υποέκθεση.

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
A
(αναβοσβήνει)
A
(αναβοσβήνει)

Έχει επιλεχθεί A στη λειτουργία S.

Αλλάξτε ταχύτητα κλείστρου ή επιλέξτε τη λειτουργία M (0 S: Αυτόματη Προτεραιότητα Κλείστρου, M: Χειροκίνητη).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
%
(αναβοσβήνει)
%
(αναβοσβήνει)

Έχει επιλεχθεί % στη λειτουργία S.

Αλλάξτε ταχύτητα κλείστρου ή επιλέξτε τη λειτουργία M (0 S: Αυτόματη Προτεραιότητα Κλείστρου, M: Χειροκίνητη).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
P
(αναβοσβήνει)
k
(αναβοσβήνει)

Επεξεργασία σε εξέλιξη.

Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία.

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
c
(αναβοσβήνει)

Εάν η ένδειξη ανάψει για 3 δ μετά την ενεργοποίηση του φλας, η φωτογραφία ενδέχεται να ληφθεί με υποέκθεση.

Ελέγξτε τη φωτογραφία στην οθόνη. Εάν παρουσιάζει υπο-έκθεση, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και δοκιμάστε ξανά (0 Προβολή Φωτογραφιών).

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
n
(αναβοσβήνει)
j
(αναβοσβήνει)

Δεν επαρκεί η μνήμη για την εγγραφή περαιτέρω φωτογραφιών στις τρέχουσες ρυθμίσεις ή έχουν εξαντληθεί οι αριθμοί αρχείων ή φακέλων της φωτογραφικής μηχανής.

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο
O
(αναβοσβήνει)
O
(αναβοσβήνει)

Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει δυσλειτουργία.

Απελευθερώστε το κλείστρο. Εάν το σφάλμα παραμένει ή εμφανίζεται συχνά, συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης. S

Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εντοπίσει την κάρτα μνήμης.

Απενεργοποιήστε τη μηχανή και βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά (0 Τοποθετήστε την Μπαταρία και την Κάρτα Μνήμης).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν την κάρτα μνήμης.
Τοποθετήστε μια άλλη κάρτα.
W, O
(αναβοσβήνει)

Σφάλμα κατά την πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

  • Χρησιμοποιείτε κάρτα εγκεκριμένη από τη Nikon (0 Εγκεκριμένες Κάρτες Μνήμης).
  • Αν το σφάλμα παραμένει μετά την επανειλημμένη εξαγωγή και εισαγωγή της κάρτας, η κάρτα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέου φακέλου.

Διαγράψτε αρχεία ή εισάγετε νέα κάρτα μνήμης μετά την αντιγραφή σημαντικών εικόνων σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή (0 Τοποθετήστε την Μπαταρία και την Κάρτα Μνήμης, Διαγραφή Φωτογραφιών).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
g W, O
(αναβοσβήνει)

Η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να ελέγξει την κάρτα Eye-Fi.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη. Σύρετε την κλειδαριά στη θέση "εγγραφής". W, X
(αναβοσβήνει)

Η κάρτα μνήμης είναι κλειδωμένη (προστασία εγγραφής).

Σύρετε τον διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση «εγγραφής» (0 Ο Διακόπτης Προστασίας Εγγραφής).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Μη διαθέσιμο, εάν η κάρτα Eye-Fi είναι κλειδωμένη. W, O
(αναβοσβήνει)

Η κάρτα Eye-Fi είναι κλειδωμένη (προστασία από εγγραφή).

Σύρετε τον διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση «εγγραφής» (0 Ο Διακόπτης Προστασίας Εγγραφής).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αυτή η κάρτα δεν έχει φορμαριστεί.
Φορμάρετε την κάρτα.
[C]
(αναβοσβήνει)

Η κάρτα μνήμης δεν έχει φορμαριστεί για χρήση με τη φωτογραφική μηχανή.

Φορμάρετε την κάρτα μνήμης ή τοποθετήστε μία καινούρια κάρτα μνήμης (0 Τοποθετήστε την Μπαταρία και την Κάρτα Μνήμης, Φορμάρισμα κάρτας μνήμης).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί.

Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής δεν έχει ρυθμιστεί.

Ρυθμίστε το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής (0 Ζώνη ώρας και ημερομηνία).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αδύνατη η έναρξη ζωντανής προβολής. Περιμένετε.

Η εσωτερική θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής είναι υψηλή.

Περιμένετε έως ότου κρυώσουν τα εσωτερικά κυκλώματα πριν την επανεκκίνηση της φωτογράφισης ή της εγγραφής video με ζωντανή προβολή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Ο φάκελος δεν περιέχει εικόνες.

Δεν υπάρχουν φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης ή στους φακέλους που έχουν επιλεχθεί για απεικόνιση.

Επιλέξτε φάκελο που να περιέχει εικόνες από το μενού Φάκελος απεικόνισης ή τοποθετήστε κάρτα μνήμης που να περιέχει εικόνες (0 Τοποθετήστε την Μπαταρία και την Κάρτα Μνήμης, Φάκελος Απεικόνισης).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Όλες οι εικόνες είναι κρυφές.

Όλες οι φωτογραφίες στον τρέχοντα φάκελο είναι κρυφές.

Δεν είναι δυνατή η απεικόνιση φωτογραφιών μέχρι να επιλεχθεί διαφορετικός φάκελος ή η ρύθμιση Απόκρυψη εικόνας ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση τουλάχιστον μίας εικόνας (0 Απόκρυψη εικόνας).

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αδύνατη η εμφάνιση αυτού του αρχείου.

Το αρχείο δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε με τη χρήση άλλης συσκευής ή φωτογραφικής μηχανής διαφορετικής κατασκευής ή το αρχείο είναι κατεστραμμένο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου στη φωτογραφική μηχανή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αδύνατη η επιλογή αυτού του αρχείου.

Η επιλεγμένη εικόνα δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία.

Οι φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με άλλες συσκευές δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Αδύνατη η επεξεργασία αυτού του video.

Το επιλεγμένο video δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία.

  • Τα video που έχουν δημιουργηθεί με άλλες συσκευές δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία.
  • Η διάρκεια του video πρέπει να είναι τουλάχιστο δύο δευτερόλεπτα (0 Επεξεργασία Video).
Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Ελέγξτε τον εκτυπωτή.

Σφάλμα εκτυπωτή.

Ελέγξτε τον εκτυπωτή. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Συνέχεια (αν διατίθεται) *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Ελέγξτε το χαρτί.

Το χαρτί στον εκτυπωτή δεν έχει το επιλεγμένο μέγεθος.

Τοποθετήστε χαρτί με σωστό μέγεθος και επιλέξτε Συνέχεια *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Εμπλοκή χαρτιού.

Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στον εκτυπωτή.

Καθαρίστε την εμπλοκή και επιλέξτε Συνέχεια *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Δεν υπάρχει χαρτί.

Δεν υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή.

Τοποθετήστε χαρτί του επιλεγμένου μεγέθους και επιλέξτε Συνέχεια *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Ελέγξτε την παροχή μελανιού.

Σφάλμα μελανιού.

Ελέγξτε το μελάνι. Για να συνεχίσετε, επιλέξτε Συνέχεια *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

Οθόνη Πίνακας ελέγχου
Δεν υπάρχει μελάνι.

Δεν υπάρχει μελάνι στον εκτυπωτή.

Αντικαταστήστε το μελάνι και επιλέξτε Συνέχεια *.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.