Τύποι Φακών

Όταν χρησιμοποιείτε φακό CPU που διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος (0 Αναγνώριση Φακών CPU και Τύπου G, E και D), κλειδώστε τον δακτύλιο διαφράγματος στη ρύθμιση ελάχιστου διαφράγματος (μέγιστος αριθμός f). Οι φακοί τύπου G και E δεν διαθέτουν δακτύλιο διαφράγματος.

Οι φακοί χωρίς CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία M (χειροκίνητη), όταν το διάφραγμα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με τη χρήση του δακτυλίου διαφράγματος φακού. Επιλέγοντας οποιαδήποτε άλλη λειτουργία απενεργοποιείται η απελευθέρωση κλείστρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβατοί Φακοί» (0 Συμβατοί Φακοί).

P: Αυτόματο Πρόγραμμα

Στη λειτουργία αυτή, η φωτογραφική μηχανή ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα σύμφωνα με ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα, για την εξασφάλιση της καλύτερης έκθεσης στις περισσότερες καταστάσεις.

Ευέλικτο Πρόγραμμα

Στη λειτουργία P, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί συνδυασμοί ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών όσο είναι ενεργοποιημένα τα φωτόμετρα («ευέλικτο πρόγραμμα»). Περιστρέψτε τον επιλογέα δεξιά για μεγάλα διαφράγματα (μικροί αριθμοί f) που θαμπώνουν τις λεπτομέρειες φόντου ή για μεγάλες ταχύτητες κλείστρου που «παγώνουν» την κίνηση. Περιστρέψτε τον επιλογέα αριστερά για μικρά διαφράγματα (μεγάλοι αριθμοί f) που αυξάνουν το βάθος πεδίου ή για μικρές ταχύτητες κλείστρου που θαμπώνουν την κίνηση. Όλοι οι συνδυασμοί παρέχουν την ίδια έκθεση. Όσο το ευέλικτο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ, εμφανίζεται μία ένδειξη ευέλικτου προγράμματος (O ή E). Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ταχύτητας κλείστρου και διαφράγματος, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται η ένδειξη, και επιλέξτε μια άλλη λειτουργία ή απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

Κύριος επιλογέας εντολών

Σκόπευτρο

Οθόνη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των φωτόμετρων, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο Χρονομέτρης Αναμονής (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)» (0 Ο Χρονομέτρης Αναμονής (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)).

S: Αυτόματη Προτεραιότητα Κλείστρου

Στην αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου, εσείς διαλέγετε την ταχύτητα κλείστρου και η φωτογραφική μηχανή διαλέγει αυτόματα το διάφραγμα για την καλύτερη δυνατή έκθεση.

Για να διαλέξετε μία ταχύτητα κλείστρου, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών ενώ είναι ενεργοποιημένα τα φωτόμετρα. Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ορισθεί στο «v» ή σε τιμές ανάμεσα σε 30 δ και 1/8.000 δ.

Κύριος επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Οθόνη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το τι να κάνετε αν εμφανίζεται η ένδειξη «A» («Bulb») ή «%» («Time») να αναβοσβήνει στις ενδείξεις ταχύτητας κλείστρου, ανατρέξτε στην ενότητα «Μηνύματα Σφάλματος» (0 Μηνύματα Σφάλματος).

A: Αυτόματη Προτεραιότητα Διαφράγματος

Στην αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος, εσείς διαλέγετε το διάφραγμα ενώ η φωτογραφική μηχανή διαλέγει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου που θα δώσει την καλύτερη δυνατή έκθεση.

Για να επιλέξετε διάφραγμα μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής για τον φακό, περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών όσο είναι ενεργοποιημένα τα φωτόμετρα.

Υπο-επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Οθόνη

Ήχοι Βομβητή κατά τη Ζωντανή Προβολή

Μπορεί να ακουστεί ήχος βομβητή αν ρυθμίσετε το διάφραγμα, χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα ζωντανής προβολής, ή περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών κατά τη ζωντανή προβολή. Αυτό δεν υποδεικνύει κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία.

M: Εγχειρίδιο

Στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης, εσείς ελέγχετε τόσο την ταχύτητα κλείστρου όσο και το διάφραγμα. Όσο τα φωτόμετρα είναι ενεργοποιημένα, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών ώστε να επιλέξετε μία ταχύτητα κλείστρου και τον υπο-επιλογέα εντολών ώστε να ρυθμίσετε το διάφραγμα. Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί σε «v» ή σε τιμές μεταξύ 30 δ και 1/8.000 δ, ή το κλείστρο μπορεί να κρατηθεί ανοιχτό επ' αόριστο για εκθέσεις μακράς διαρκείας (A ή %, 0 Εκθέσεις Μακράς Διαρκείας (Μόνο στη Λειτουργία M)). Το διάφραγμα μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής για τον φακό. Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις έκθεσης για να ελέγξετε την έκθεση.

Διάφραγμα:

Υπο-επιλογέας εντολών

Ταχύτητα κλείστρου:

Κύριος επιλογέας εντολών

Φακοί AF Micro NIKKOR

Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται εξωτερικό φωτόμετρο, η αναλογία έκθεσης πρέπει να ληφθεί υπόψη μόνο όταν ο δακτύλιος διαφράγματος του φακού χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί το διάφραγμα.

Οι Ενδείξεις Έκθεσης

Αν έχει επιλεχθεί ταχύτητα κλείστρου διαφορετική από «bulb» ή «time», οι ενδείξεις έκθεσης δείχνουν εάν θα υπάρχει υποέκθεση ή υπερέκθεση στη φωτογραφία με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Ανάλογα με την επιλογή που έχει οριστεί στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b2 (Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης, 0 Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης), η ποσότητα της υποέκθεσης ή της υπερέκθεσης εμφανίζεται σε διαβαθμίσεις κατά 1/3 EV ή 1/2 EV. Αν τα όρια του συστήματος μέτρησης έκθεσης ξεπεραστούν, οι ενδείξεις θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

  Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b2 ορισμένη σε 1/3 βήμα
Βέλτιστη έκθεση Υποέκθεση κατά 1/3 EV Υπερέκθεση κατά 2 EV
Πίνακας ελέγχου
Σκόπευτρο (φωτογράφιση με σκόπευτρο)
Οθόνη (ζωντανή προβολή)

Ήχοι Βομβητή κατά τη Ζωντανή Προβολή

Μπορεί να ακουστεί ήχος βομβητή αν ρυθμίσετε το διάφραγμα, χρησιμοποιήσετε τον επιλογέα ζωντανής προβολής, ή περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών κατά τη ζωντανή προβολή. Αυτό δεν υποδεικνύει κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία.

Προεπισκόπηση Έκθεσης

Στις λειτουργίες P, S, A και M μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ζωντανή προβολή για να δείτε σε προεπισκόπηση πώς θα επηρεάσουν την έκθεση οι αλλαγές στην ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα και την ευαισθησία ISO: απλά πατήστε το κουμπί i και επιλέξτε Ενεργοποίηση για Προεπισκόπηση έκθεσης (έχετε υπόψη ότι παρόλο που η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να οριστεί σε τιμές μεταξύ –5 και +5 EV, μόνο οι τιμές μεταξύ –3 και +3 μπορούν να προβληθούν σε προεπισκόπηση στην οθόνη). Η προεπισκόπηση έκθεσης δεν είναι διαθέσιμη στις ταχύτητες κλείστρου A (bulb) και % (time), ενώ η προεπισκόπηση ενδέχεται να μην δείχνει με ακρίβεια τα τελικά αποτέλεσμα κατά το bracketing, σε ταχύτητα κλείστρου v, όταν η προεπισκόπηση έκθεσης χρησιμοποιείται με Ενεργό D-Lighting (0 Ενεργό D-Lighting) ή HDR (υψηλή δυναμική περιοχή, 0 Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)), όταν έχει επιλεχθεί A (αυτόματη) για την παράμετρο Αντίθεση Picture Control (0 Ρυθμίσεις των Picture Control), ή όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο φλας ή είναι συνδεδεμένη μία προαιρετική μονάδα φλας. Εάν το θέμα είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό, η έκθεση ενδέχεται να μην είναι ακριβής στην οθόνη και η ένδειξη έκθεσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστροφή των ενδείξεων έκθεσης, έτσι ώστε οι αρνητικές τιμές να εμφανίζονται στα δεξιά και οι θετικές τιμές στα αριστερά, ανατρέξτε στο A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f5 (Αντιστροφή ενδείξεων, 0 Αντιστροφή ενδείξεων).

Εκθέσεις Μακράς Διαρκείας (Μόνο στη Λειτουργία M)

Επιλέξτε τις παρακάτω ταχύτητες κλείστρου για εκθέσεις μακράς διαρκείας κινούμενων φώτων, αστεριών, νυκτερινών τοπίων ή πυροτεχνημάτων.

 • Bulb (A): Το κλείστρο παραμένει ανοιχτό όσο κρατιέται πατημένο το κουμπί λήψης. Για να αποφύγετε το θάμπωμα, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο ή ένα προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο (0 Άλλα Παρελκόμενα) ή ντεκλανσέρ (0 Άλλα Παρελκόμενα).
 • Time (%): Ξεκινήστε την έκθεση χρησιμοποιώντας το κουμπί λήψης στη φωτογραφική μηχανή ή ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο, ντεκλανσέρ ή ασύρματο τηλεχειριστήριο. Το κλείστρο παραμένει ανοιχτό μέχρι να πατηθεί για δεύτερη φορά το κουμπί.

Ταχύτητα κλείστρου: A (έκθεση 35 δευτερολέπτων)
Διάφραγμα: f/25

Πριν προχωρήσετε, τοποθετήστε τη φωτογραφική μηχανή σε τρίποδο ή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αποτρέψετε το φως που εισέρχεται μέσω του σκοπεύτρου από το να εμφανιστεί στη φωτογραφία ή να παρέμβει στην έκθεση, αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο και καλύψτε το σκόπευτρο με το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθαλμίου (0 Κάλυψη του Σκοπεύτρου). Η Nikon συνιστά τη χρήση μίας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας ή ενός προαιρετικού μετασχηματιστή ρεύματος και ακροδέκτη τροφοδοσίας για την αποφυγή της απώλειας ισχύος όσο το κλείστρο είναι ανοιχτό. Έχετε υπόψη ότι στις εκθέσεις μακράς διαρκείας ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος (φωτεινά σημεία, φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη ή ομίχλη). Τα φωτεινά σημεία και η ομίχλη μπορούν να μειωθούν διαλέγοντας Ενεργοποίηση για Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης στο μενού λήψης φωτογραφιών (0 Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης).

Bulb

 1. Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στο M.

  Επιλογέας λειτουργιών

 2. Διαλέξτε την ταχύτητα κλείστρου.

  Όσο τα φωτόμετρα είναι ενεργοποιημένα, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών ώστε να επιλέξετε μία ταχύτητα κλείστρου «Bulb» (A).

  Κύριος επιλογέας εντολών

  Πίνακας ελέγχου

  Οθόνη

 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Μετά την εστίαση, πατήστε μέχρι κάτω το κουμπί λήψης στη φωτογραφική μηχανή ή στο προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο ή στο ντεκλανσέρ. Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης όταν ολοκληρωθεί η έκθεση.

Time

 1. Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στο M.

  Επιλογέας λειτουργιών

 2. Διαλέξτε την ταχύτητα κλείστρου.

  Όσο τα φωτόμετρα είναι ενεργοποιημένα, περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών προς τα αριστερά ώστε να επιλέξετε μία ταχύτητα κλείστρου «Time» (%).

  Κύριος επιλογέας εντολών

  Πίνακας ελέγχου

  Οθόνη

 3. Ανοίξτε το κλείστρο.

  Μετά την εστίαση, πατήστε μέχρι κάτω το κουμπί λήψης στη φωτογραφική μηχανή ή στο προαιρετικό τηλεχειριστήριο, στο ντεκλανσέρ ή στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.

 4. Κλείστε το κλείστρο.

  Επαναλάβετε τον χειρισμό που εκτελέσατε στο Βήμα 3.

Τηλεχειριστήρια ML-L3

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο ML-L3, επιλέξτε μία λειτουργία τηλεχειριστηρίου (Υστέρηση τηλεχειριστηρίου, Γρήγ. απόκριση τηλεχειριστ. ή Καθρ. πάνω μέσω τηλεχειρ.) χρησιμοποιώντας την επιλογή Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3) στο μενού λήψης φωτογραφιών (0 Χρήση ενός Προαιρετικού Τηλεχειριστηρίου ML-L3). Έχετε υπόψη ότι αν χρησιμοποιείτε ένα τηλεχειριστήριο ML-L3, οι φωτογραφίες θα λαμβάνονται με τη λειτουργία «Time» ακόμη και όταν έχει επιλεχθεί «Bulb»/A για ταχύτητα κλείστρου. Η έκθεση ξεκινάει όταν πατηθεί το κουμπί λήψης στο τηλεχειριστήριο και τελειώνει μετά από 30 λεπτά ή όταν πατηθεί ξανά το κουμπί.