Χαρακτηρίστε φωτογραφίες ή επισημάνετέ τις για μετέπειτα διαγραφή. Οι χαρακτηρισμοί μπορούν επίσης να προβληθούν στο NX Studio. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι διαθέσιμος στις προστατευμένες φωτογραφίες.

Χαρακτηρισμός Μεμονωμένων Φωτογραφιών

 1. Επιλέξτε μία φωτογραφία.

  Εμφανίστε ή επισημάνετε τη φωτογραφία.

 2. Εμφανίστε τις επιλογές απεικόνισης.

  Πατήστε το κουμπί i για να εμφανίσετε τις επιλογές απεικόνισης.

  Κουμπί i

 3. Επιλέξτε Χαρακτηρισμός.

  Επισημάνετε την επιλογή Χαρακτηρισμός και πατήστε το J.

 4. Διαλέξτε έναν χαρακτηρισμό.

  Πατήστε το 4 ή το 2 για να διαλέξετε έναν χαρακτηρισμό από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε το ) για να επισημάνετε τη φωτογραφία ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα. Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Χαρακτηρισμός Πολλαπλών Φωτογραφιών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Χαρακτηρισμός στο μενού απεικόνισης για να χαρακτηρίσετε πολλαπλές φωτογραφίες.

 1. Επιλέξτε Χαρακτηρισμός.

  Επισημάνετε την επιλογή Χαρακτηρισμός στο μενού απεικόνισης και πατήστε το 2.

 2. Χαρακτηρίστε τις φωτογραφίες.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε φωτογραφίες (για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημαίνεται σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T), και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί W (Z) ενώ πατάτε το 1 ή το 3 για να διαλέξετε έναν χαρακτηρισμό από μηδέν έως πέντε αστέρια, ή επιλέξτε το ) για να επισημάνετε τη φωτογραφία ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα. Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.