Στην απεικόνιση πλήρους κάδρου, zoom, εικονιδίων και ημερολογίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί L (U) για την προστασία των φωτογραφιών από ακούσια διαγραφή. Τα αρχεία που προστατεύονται δεν μπορούν να διαγραφούν με το κουμπί O (Q) ή την επιλογή Διαγραφή στο μενού απεικόνισης. Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες με προστασία θα διαγραφούν κατά το φορμάρισμα της κάρτας μνήμης (0 Φορμάρισμα κάρτας μνήμης).

Για την προστασία μίας φωτογραφίας:

  1. Επιλέξτε μία φωτογραφία.

    Εμφανίστε τη φωτογραφία στην προβολή πλήρους κάδρου ή στο zoom απεικόνισης, ή επισημάνετε τη φωτογραφία στη λίστα εικονιδίων.

  2. Πατήστε το κουμπί L (U).

    Η φωτογραφία θα επισημανθεί με το εικονίδιο P. Για να καταργήσετε την προστασία της φωτογραφίας, ώστε να μπορείτε να τη διαγράψετε, εμφανίστε ή επισημάνετε τη φωτογραφία στη λίστα εικονιδίων, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί L (U).

    Κουμπί L (U)

Κατάργηση της Προστασίας από Όλες τις Φωτογραφίες

Για να καταργήσετε την προστασία από όλες τις εικόνες στον τρέχοντα επιλεγμένο φάκελο ή φακέλους στο μενού Φάκελος απεικόνισης, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά L (U) και O (Q) για περίπου δύο δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της απεικόνισης.