Οι απομακρυσμένες μονάδες φλας μπορούν να ελεχθούν μέσω οπτικών σημάτων (οπτικό AWL) από το ενσωματωμένο φλας ή μία προαιρετική μονάδα φλας προσαρτημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής.

Ενσωματωμένο Φλας/SB-500

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο φλας ή μία προαιρετική μονάδα SB-500 ως κύριο φλας που θα ελέγχει τις απομακρυσμένες μονάδες φλας.

 1. C: Ανυψώστε το ενσωματωμένο φλας.

  Πατήστε το κουμπί M (Y) για να ανυψώσετε το ενσωματωμένο φλας. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε μία μονάδα SB-500 ως κύριο φλας, προσαρτήστε τη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής.

 2. C: Ενεργοποιήστε το οπτικό AWL.

  Στο μενού λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε Οπτικό AWL για Έλεγχος φλας > Επιλογές ασύρματου φλας.

 3. C: Επιλέξτε Επιλογές ομαδικού φλας.

  Επιλέξτε Έλεγχος φλας στο μενού λήψης φωτογραφιών, στη συνέχεια επισημάνετε την επιλογή Επιλογές ομαδικού φλας και πατήστε το 2.

 4. C: Διαλέξτε τη λειτουργία ελέγχου φλας.

  Διαλέξτε τη λειτουργία ελέγχου φλας και το επίπεδο φωτισμού φλας για το κύριο φλας και τις μονάδες φλας σε κάθε ομάδα:

  • TTL: Έλεγχος φλας i-TTL.
  • qA: Αυτόματο διάφραγμα (διαθέσιμο μόνο με συμβατές μονάδες φλας – έχετε υπόψη ότι το ενσωματωμένο φλας και η μονάδα SB-500 δεν είναι συμβατά με το αυτόματο διάφραγμα).
  • M: Διαλέξτε χειροκίνητα το επίπεδο του φωτισμού φλας.
  • – – (απενεργοποίηση): Οι μονάδες δεν ανάβουν και το επίπεδο του φωτισμού φλας δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

  Διαλέξτε ένα κανάλι για το κύριο φλας. Αν οι απομακρυσμένες μονάδες φλας περιλαμβάνουν μία SB-500, πρέπει να διαλέξετε το κανάλι 3, ειδάλλως μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε κανάλι μεταξύ των 1 και 4.

 5. f: Ορίστε το κανάλι.

  Ρυθμίστε τις απομακρυσμένες μονάδες φλας στο κανάλι που επιλέχθηκε στο Βήμα 4.

 6. f: Οµαδοποιήστε τις απομακρυσμένες μονάδες φλας.

  Διαλέξτε μία ομάδα (A ή B) για κάθε απομακρυσμένη μονάδα φλας. Παρόλο που δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των απομακρυσμένων μονάδων φλας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πρακτικά συνιστάται έως και τρεις ανά ομάδα. Εάν χρησιμοποιηθούν περισσότερες μονάδες, το φως που εκπέμπεται από τις απομακρυσμένες μονάδες φλας θα επηρεάσει την απόδοση.

 7. C/f: Συνθέστε τη λήψη.

  Συνθέστε τη λήψη και διευθετήστε τις μονάδες φλας. Ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τις μονάδες φλας για περισσότερες πληροφορίες. Μετά από τη διευθέτηση των μονάδων, πατήστε τα κουμπιά δοκιμής στις μονάδες φλας για να επιβεβαιώσετε ότι όλες οι μονάδες φλας λειτουργούν.

 8. C/f: Τραβήξτε φωτογραφίες.

  'Επιβεβαιώστε ότι οι έτοιμες λυχνίες σε όλες τις μονάδες φλας ανάβουν πριν από κάθε λήψη.

Άλλες Μονάδες Φλας

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οπτικού AWL με άλλες μονάδες φλας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα φλας.

Οπτικό AWL

Τοποθετήστε τα παράθυρα αισθητήρα στις απομακρυσμένες μονάδες φλας για να παίρνουν το φως από το κύριο φλας (απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εάν η φωτογραφική μηχανή δεν είναι τοποθετημένη σε τρίποδο). Βεβαιωθείτε ότι το άμεσο φως ή ισχυρές αντανακλάσεις από τις απομακρυσμένες μονάδες φλας δεν εισέρχονται στο εσωτερικό του φακού της φωτογραφικής μηχανής (στη λειτουργία TTL) ή στα φωτοκύτταρα στις απομακρυσμένες μονάδες φλας (λειτουργία qA), καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την έκθεση. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση φλας χαμηλής έντασης, που εκπέμπονται από το κύριο φλας, σε φωτογραφίες που λαμβάνονται σε μικρή εμβέλεια, διαλέξτε χαμηλές ευαισθησίες ISO ή μικρά διαφράγματα (μεγάλοι αριθμοί f). Μετά την τοποθέτηση των απομακρυσμένων μονάδων φλας, τραβήξτε μία δοκιμαστική φωτογραφία και προβάλετε τα αποτελέσματα στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

Αντιστάθμιση Φλας

Η τιμή αντιστάθμισης του φλας, η οποία έχει επιλεχθεί με το κουμπί M (Y) και τον υπο-επιλογέα εντολών, προστίθεται στις τιμές αντιστάθμισης του φλας, οι οποίες έχουν επιλεχθεί στο μενού επιλογών ασύρματου φλας. Τα εικονίδια Y εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο όταν επιλέγεται μία τιμή αντιστάθμισης του φλας διαφορετική από το ±0 για την κύρια ή τις απομακρυσμένες μονάδες φλας στη λειτουργία TTL ή qA.