Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, θα σας ζητηθεί να διαλέξετε μία γλώσσα χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και το κουμπί J.

Θα εμφανιστεί ένας οδηγός σύνδεσης. Για να συζεύξετε τη φωτογραφική μηχανή με την έξυπνη συσκευή, προχωρήστε στην ενότητα «Σύνδεση με Χρήση του SnapBridge» (0 Σύνδεση με Χρήση του SnapBridge).

Για να συνεχίσετε χωρίς τη χρήση του SnapBridge για τη ζεύξη της φωτογραφικής μηχανής με την έξυπνη συσκευή, πατήστε το G και χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα και το κουμπί J για να ρυθμίσετε το ρολόι της μηχανής. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση άλλων χειρισμών μέχρι να ρυθμιστεί το ρολόι.

Κουμπί G

Επιλέξτε ζώνη ώρας

Επιλέξτε φορμά ημερομηνίας

Ενεργοποιήστε την επιλογή θερινής ώρας

Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία (λάβετε υπόψη ότι η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί 24ωρο ρολόι)

Επανέναρξη Ζεύξης σε Μεταγενέστερη Ημερομηνία

Αν δεν ολοκληρωθεί η ζεύξη την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζεύξη οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Σύνδεση με έξυπνη συσκευή στο μενού ρυθμίσεων της μηχανής (0 Σύνδεση με έξυπνη συσκευή).