Για να προβληθεί το μενού λήψης video, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα 1 (μενού λήψης video).

Κουμπί G

Δεν περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες στο U1 ή το U2 (0 Αποθήκ. Ρυθμίσεων Χρήστη).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για τις προεπιλογές του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεπιλογές του Μενού Λήψης Video» (0 Προεπιλογές Μενού Λήψης Video).