Ενεργό D-Lighting

Το Ενεργό D-Lighting διατηρεί τις λεπτομέρειες σε τονισμένα σημεία και σκιές, δημιουργώντας φωτογραφίες με φυσική αντίθεση. Χρησιμοποιείται για σκηνές υψηλής αντίθεσης, για παράδειγμα κατά τη φωτογράφιση εξωτερικών τοπίων με έντονο φωτισμό μέσα από πόρτες ή παράθυρα ή κατά τη φωτογράφιση σκιασμένων θεμάτων σε μία ηλιόλουστη ημέρα. Είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix (0 Μέτρηση).

Απενεργοποίηση Ενεργού D-Lighting

Ενεργό D-Lighting: Y Αυτόματο

«Ενεργό D-Lighting» έναντι «D-Lighting»

Οι επιλογές Ενεργό D-Lighting στο μενού λήψης φωτογραφιών και video ρυθμίζουν την έκθεση πριν από τη λήψη για τη βελτιστοποίηση του δυναμικού εύρους, ενώ η επιλογή D-Lighting στο μενού επεξεργασίας (0 D-Lighting) κάνει πιο φωτεινές τις σκιές των εικόνων μετά τη λήψη.

Για να χρησιμοποιήσετε το Ενεργό D-Lighting:

 1. Επιλέξτε Ενεργό D-Lighting.

  Επισημάνετε την επιλογή Ενεργό D-Lighting στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2.

 2. Διαλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

  Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J. Αν έχει επιλεχθεί Y Αυτόματο, η φωτογραφική μηχανή θα προσαρμόσει αυτόματα το Ενεργό D-Lighting ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (στη λειτουργία Μ, ωστόσο, το Y Αυτόματο είναι ισοδύναμο με το Q Κανονικό).

Ενεργό D-Lighting

Ενδέχεται να εμφανιστεί θόρυβος (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές) σε φωτογραφίες που λήφθηκαν με Ενεργό D-Lighting. Σε ορισμένα θέματα μπορεί να είναι ορατή μία ανόμοια σκίαση. Το Ενεργό D-Lighting δεν εφαρμόζεται σε υψηλές ευαισθησίες ISO (Hi 0,3–Hi 5).

Ενεργό D-Lighting και Video

Αν έχει επιλεχθεί Ίδιες με τις ρυθμ. φωτογρ. για Ενεργό D-Lighting στο μενού λήψης video και Αυτόματο στο μενού λήψης φωτογραφιών, τα video θα λαμβάνονται με ρύθμιση ισοδύναμη με τη ρύθμιση Κανονικό. Το Ενεργό D-Lighting δεν εφαρμόζεται σε μέγεθος καρέ 3.840 × 2.160.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με το διαφορετικό Ενεργό D-Lighting σε μια σειρά λήψεων, ανατρέξτε στην ενότητα «Bracketing» (0 ADL Bracketing).

Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)

Το High Dynamic Range (HDR – Υψηλό Δυναμικό Εύρος) χρησιμοποιείται με θέματα υψηλής αντίθεσης και διατηρεί λεπτομέρειες σε φωτεινά σημεία και σκιές συνδυάζοντας δύο λήψεις τραβηγμένες σε διαφορετικές εκθέσεις. Το υψηλό δυναμικό εύρος HDR είναι πιο αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix (0 Μέτρηση, με σημειακή ή κεντροβαρή μέτρηση και φακό χωρίς CPU, η ισχύς της ρύθμισης Αυτόματη ισοδυναμεί με τη ρύθμιση Κανονική). Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή φωτογραφιών NEF (RAW). Οι λειτουργίες φωτισμού φλας, bracketing (0 Bracketing), πολλαπλής έκθεσης (0 Πολλαπλή έκθεση) και χρονικής καθυστέρησης (0 Time-lapse video) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ είναι ενεργοποιημένο το υψηλό δυναμικό εύρος HDR, και δεν είναι διαθέσιμες οι ταχύτητες κλείστρου A και %.

Πρώτη έκθεση (πιο σκούρα)

+

Δεύτερη έκθεση (πιο φωτεινή)

Συνδυασμένη εικόνα HDR

 1. Επιλέξτε HDR (υψηλό δυναμικό εύρος).

  Επισημάνετε την επιλογή HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) στο μενού λήψης φωτογραφιών και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε μία λειτουργία.

  Επισημάνετε την επιλογή Λειτουργία HDR και πατήστε το 2.

  Επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και πατήστε το J.

  • Για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών υψηλού δυναμικού εύρους HDR, επιλέξτε 6 Ενεργοποίηση (σειρά). Η λήψη υψηλού δυναμικού εύρους HDR θα συνεχιστεί έως ότου επιλέξετε Απενεργοποίηση για Λειτουργία HDR.
  • Για να πραγματοποιήσετε λήψη μίας φωτογραφίας υψηλού δυναμικού εύρους HDR, επιλέξτε Ενεργ/ση (μία φωτογραφία). Η κανονική λήψη θα συνεχιστεί αυτόματα μετά τη δημιουργία μίας μεμονωμένης φωτογραφίας υψηλού δυναμικού εύρους HDR.
  • Για να εξέλθετε χωρίς να δημιουργήσετε πρόσθετες φωτογραφίες υψηλού δυναμικού εύρους HDR, επιλέξτε Απενεργοποίηση.

  Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση (σειρά) ή Ενεργ/ση (μία φωτογραφία) ένα εικονίδιο l θα εμφανιστεί στο σκόπευτρο.

 3. Διαλέξτε την επιλογή Ισχύς HDR.

  Για να επιλέξετε τη διαφορά έκθεσης μεταξύ των δύο λήψεων (Ισχύς HDR), επισημάνετε την επιλογή Ισχύς HDR και πατήστε το 2.

  Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J. Αν επιλέξετε Αυτόματη, η φωτογραφική μηχανή θα προσαρμόσει αυτόματα την Ισχύ HDR έτσι ώστε να ταιριάζει με τη σκηνή.

 4. Καδράρετε μία φωτογραφία, εστιάστε και τραβήξτε τη.

  Η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί λήψη δύο εκθέσεων όταν το κουμπί λήψης πατιέται μέχρι κάτω. Στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνει το l j, και στο σκόπευτρο το l l όσο συνδυάζονται οι φωτογραφίες. Δεν μπορούν να τραβηχτούν φωτογραφίες μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Ανεξάρτητα από την τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία λήψης, θα γίνεται η λήψη μίας μόνο φωτογραφίας κάθε φορά που θα πατιέται το κουμπί λήψης.

  Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργοποίηση (σειρά), η λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους HDR θα απενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποίηση για τη ρύθμιση Λειτουργία HDR. Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργ/ση (μία φωτογραφία), η λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους HDR απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη λήψη της φωτογραφίας. Το εικονίδιο l εξαφανίζεται από την οθόνη όταν η λήψη υψηλού δυναμικού εύρους HDR ολοκληρωθεί.

Καδράρισμα Φωτογραφιών HDR

Τα άκρα της φωτογραφίας θα κροπαριστούν. Αν η φωτογραφική μηχανή ή το θέμα μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης, ενδεχομένως να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συνιστάται η χρήση τριπόδου. Ανάλογα με τη σκηνή, το εφέ μπορεί να μην είναι ορατό, σκιές να εμφανίζονται γύρω από φωτεινά αντικείμενα ή φωτοστέφανα γύρω από σκοτεινά αντικείμενα. Σε ορισμένα θέματα μπορεί να είναι ορατή μία ανόμοια σκίαση.

Το Κουμπί BKT

Αν έχει επιλεχθεί το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου) > Κουμπί BKT + y (0 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου), μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία HDR πατώντας το κουμπί BKT και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών, και την ισχύ πατώντας το κουμπί BKT και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών. Η λειτουργία και η ισχύς εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου: τα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία είναι 5 για Απενεργοποίηση, B για Ενεργ/ση (μία φωτογραφία) και 6 για Ενεργοποίηση (σειρά), ενώ αυτά που αντιπροσωπεύουν την ισχύ είναι & για Αυτόματη, 7 για Πολύ υψηλή, 8 για Υψηλή, 9 για Κανονική και ! για Χαμηλή.

Φωτογράφιση με Περιοδικό Χρονοδιακόπτη

Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργοποίηση (σειρά) για τη Λειτουργία HDR πριν την εκκίνηση της λήψης με περιοδικό χρονοδιακόπτη, η φωτογραφική μηχανή θα συνεχίσει τη λήψη φωτογραφιών με υψηλό δυναμικό εύρος HDR στο επιλεγμένο διάστημα (αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ενεργ/ση (μία φωτογραφία), η λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη θα τερματιστεί μετά τη λήψη μίας μεμονωμένης φωτογραφίας).