Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τις οθόνες της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να σημειώσετε αυτή την ενότητα και να ανατρέχετε σε αυτήν καθώς διαβάζετε το υπόλοιπο εγχειρίδιο.

Το Σώμα της Φωτογραφικής Μηχανής

1 Επιλογέας λειτουργίας λήψης
2 Επιλογέας λειτουργιών
3 Υποδοχή για λουράκι φωτογραφικής μηχανής
4 Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργιών
5 Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργίας λήψης
6 Πέδιλο εξαρτημάτων (για προαιρετική μονάδα φλας)
7 Κουμπί εγγραφής video
8 Διακόπτης τροφοδοσίας
9 Κουμπί λήψης
10

Κουμπί E

11

Κουμπί S/Q

12 Πίνακας ελέγχου
13 Ένδειξη εστιακού επιπέδου (E)

1 Ενσωματωμένο φλας
2 Στερεοφωνικό μικρόφωνο
3

Βοηθητικός φωτισμός AF

Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης

Λάμπα μείωσης του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών

4 Καθρέφτης
5 Σημάδι μοντούρας φακού
6

Κουμπί M/Y

7 Δέκτης υπερύθρων
8

Κουμπί D

9 Κάλυμμα για τις επαφές USB, HDMI και εξωτερικού μικροφώνου
10 Κάλυμμα για την υποδοχή εξαρτήματος και την επαφή ακουστικών
11 Κουμπί απελευθέρωσης φακού
12 Κουμπί λειτουργίας AF
13 Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
14 Επαφή για εξωτερικό μικρόφωνο
15 Επαφή USB
16 Επαφή HDMI
17 Υποδοχή εξαρτήματος
18 Επαφή ακουστικών

1 Υπο-επιλογέας εντολών
2 Κουμπί Fn1
3 Κουμπί Fn2
4 Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
5 Ασφάλεια καλύμματος διαμερίσματος μπαταρίας
6 Κάλυμμα ακροδεκτών τροφοδοσίας
7 Υποδοχή τριπόδου
8 Επαφές CPU
9 Υποδοχή φακού
10 Σύζευξη AF
11 Καπάκι σώματος

1

Κουμπί O/Q

2

Κουμπί K

3 Ανακλινόμενη οθόνη
4 Κουμπί G
5

Κουμπί L/U

6

Κουμπί X/T

7

Κουμπί W/Z

8

Κουμπί R

9 Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου
10 Οπτικός αισθητήρας
11 Ελαστικό προσοφθάλμιο
12 Ρυθμιστικό διόπτρας
13

Κουμπί A

14 Κύριος επιλογέας εντολών
15 Ηχείο
16

Κουμπί a

17 Πολυ-επιλογέας
18 Κουμπί J
19 Ασφάλεια επιλογέα εστίασης
20 Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης
21 Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
22

Κουμπί i

23 Επιλογέας ζωντανής προβολής

Κλείσιμο του Καλύμματος Επαφής

Να κλείνετε το κάλυμμα επαφής όταν οι επαφές δεν χρησιμοποιούνται. Η παρουσία ξένων σωματιδίων στις επαφές ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη μεταφορά δεδομένων.

Φωτισμοί LCD

Περιστρέφοντας τον διακόπτη τροφοδοσίας προς το D ενεργοποιείται ο χρονομέτρης αναμονής και ο οπίσθιος φωτισμός του πίνακα ελέγχου (φωτισμός LCD), επιτρέποντας την ανάγνωση της οθόνης στο σκοτάδι. Αφού απελευθερωθεί ο διακόπτης τροφοδοσίας, οι φωτισμοί παραμένουν αναμμένοι για λίγα δευτερόλεπτα, όσο ο χρονομέτρης αναμονής είναι ενεργός ή μέχρι να απελευθερωθεί το κλείστρο ή ο διακόπτης τροφοδοσίας να περιστραφεί ξανά προς το D.

Διακόπτης τροφοδοσίας

Το Ηχείο

Μην τοποθετείτε το ηχείο σε μικρή απόσταση από μαγνητικές συσκευές. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης θα μπορούσε να επηρεάσει τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί σε μαγνητικές συσκευές.

Ο Επιλογέας Λειτουργιών

Η φωτογραφική μηχανή προσφέρει τις λειτουργίες που αναφέρονται παρακάτω. Για να διαλέξετε μία λειτουργία, πατήστε την απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργιών και περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας.

Επιλογέας λειτουργιών

Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργιών

1

Λειτουργίες P, S, A και M:

P — Αυτόματο πρόγραμμα

S — Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου

A — Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος

M — Χειροκίνητη

2

Αυτόματες λειτουργίες:

i Αυτόματη

j Αυτόματα (ακύρ. φλας)

3 Λειτουργίες ειδικών εφέ
4 Λειτουργίες U1 και U2
5 Λειτουργίες σκηνής

Φακοί Χωρίς CPU

Οι φακοί χωρίς CPU (0 Συμβατοί Φακοί Χωρίς CPU) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στη λειτουργία M. Επιλέγοντας άλλη λειτουργία, όταν έχει τοποθετηθεί φακός χωρίς CPU απενεργοποιείται η απελευθέρωση κλείστρου.

Ήχοι Βομβητή κατά τη Ζωντανή Προβολή

Μπορεί να ακουστεί ήχος βομβητή αν περιστρέψετε τον επιλογέα λειτουργιών κατά τη ζωντανή προβολή. Αυτό δεν υποδεικνύει κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία.

Ο Πίνακας Ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου δείχνει μια ποικιλία ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Τα στοιχεία που εμφανίζονται εδώ εμφανίζονται την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις άλλες ρυθμίσεις στα σχετικά τμήματα του παρόντος εγχειριδίου.

1 Ταχύτητα κλείστρου
2 Διάφραγμα (αριθμός f)
3 Ευαισθησία ISO
4 Αριθμός στάσεων που απομένουν
5 Ένδειξη μπαταρίας
6 Μέτρηση
7

Ένδειξη ευαισθησίας ISO

Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO

Οθόνη Απενεργοποιημένης Φωτογραφικής Μηχανής

Αν η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιηθεί έχοντας τοποθετηθεί μία μπαταρία και μία κάρτα μνήμης, θα εμφανιστεί ο αριθμός στάσεων που απομένουν (μερικές κάρτες μνήμης ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να εμφανίσουν αυτή την πληροφορία μόνο όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη).

Πίνακας ελέγχου

Το Σκόπευτρο

1 Ένδειξη λειτουργίας ειδικών εφέ
2 Ένδειξη μονοχρωμίας
3 Άγκιστρα περιοχής AF
4 Ένδειξη «Δεν υπάρχει κάρτα μνήμης»
5 Κροπάρισμα DX 1,3×
6 Πλέγμα καδραρίσματος (εμφανίζεται όταν επιλέγεται Ενεργοποίηση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d6, Εμφάν. πλέγμ. σκοπεύτρ.)
7 Σημεία εστίασης
8 Ένδειξη κροπαρίσματος DX 1,3×
9 Ένδειξη κλίσης 1, 2
10 Ανίχνευση τρεμουλιάσματος
11 Ένδειξη κλίσης στροφής 1, 3
12 Ένδειξη εστίασης
13 Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE)
14 Ένδειξη ευέλικτου προγράμματος
15 Ταχύτητα κλείστρου
16 Διάφραγμα (αριθμός f)
17 Ένδειξη HDR
18

Ένδειξη bracketing έκθεσης/φλας

Ένδειξη WB bracketing

Ένδειξη ADL bracketing

19 Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας
20 Ένδειξη ευαισθησίας ISO
21 «k» (εμφανίζεται όταν απομένει μνήμη για περισσότερες από 1.000 στάσεις)
22 Ένδειξη ετοιμότητας φλας
23 Ένδειξη κλειδώματος FV
24 Ένδειξη συγχρονισμού φλας
25

Ένδειξη έκθεσης

Οθόνη αντιστάθμισης έκθεσης

26 Ένδειξη αντιστάθμισης φλας
27 Ένδειξη αντιστάθμισης έκθεσης
28 Ένδειξη αυτόματης ευαισθησίας ISO
29

Αριθμός στάσεων που απομένουν

Αριθμός λήψεων που απομένουν πριν γεμίσει η εσωτερική μνήμη

Ευαισθησία ISO

Ένδειξη εγγραφής με χειροκίνητη προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού

Μπορεί να εμφανιστεί πατώντας ένα κουμπί στο οποίο έχει εκχωρηθεί η επιλογή Εικονικός ορίζοντ. σκοπεύτρ. χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 f1: Προσαρμ. Εκχώρ. Ελέγχου).

Λειτουργεί ως ένδειξη κλίσης στροφής όταν η φωτογραφική μηχανή περιστρέφεται για να τραβήξει φωτογραφίες σε «κατακόρυφο» προσανατολισμό (πορτραίτο).

Λειτουργεί ως ένδειξη κλίσης όταν η φωτογραφική μηχανή περιστρέφεται για να τραβήξει φωτογραφίες σε «κατακόρυφο» προσανατολισμό (πορτραίτο).

Σημείωση: Η οθόνη εμφανίζεται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες για λόγους απεικόνισης.

Χωρίς Μπαταρία

Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί πλήρως ή όταν δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία, ο φωτισμός της οθόνης του σκοπεύτρου είναι αμυδρός. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Ο φωτισμός της οθόνης του σκοπεύτρου θα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα, όταν τοποθετηθεί μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Οι Οθόνες του Πίνακα Ελέγχου και του Σκοπεύτρου

Η φωτεινότητα της οθόνης του πίνακα ελέγχου και του σκοπεύτρου ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία, και ο χρόνος απόκρισης των οθονών ενδέχεται να μειωθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

Το Ρυθμιστικό Διόπτρας

Περιστρέψτε το ρυθμιστικό διόπτρας μέχρι τα άγκιστρα της περιοχής AF να είναι σε ευκρινή εστίαση. Όταν χειρίζεστε το ρυθμιστικό με το μάτι σας στο σκόπευτρο, προσέξτε να μην τραυματίσετε το μάτι σας με τα δάχτυλα ή τα νύχια σας.

Σκόπευτρο εκτός εστίασης

Σκόπευτρο σε εστίαση

Χρήση της Ανακλινόμενης Οθόνης

Η οθόνη μπορεί να τεθεί υπό γωνία όπως φαίνεται παρακάτω.


Κανονική χρήση: Η οθόνη συνήθως χρησιμοποιείται σε θέση αποθήκευσης.


Λήψεις σε χαμηλή γωνία: Δώστε κλίση στην οθόνη για να κάνετε λήψεις σε ζωντανή προβολή κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή χαμηλά.


Λήψεις σε ψηλή γωνία: Δώστε κλίση στην οθόνη για να κάνετε λήψεις σε ζωντανή προβολή κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή ψηλά.

Χρήση της Οθόνης

Περιστρέψτε την οθόνη προσεκτικά, σταματώντας όταν αισθανθείτε αντίσταση. Μην ασκείτε δύναμη. Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη φωτογραφική μηχανή ή στην οθόνη. Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι τοποθετημένη σε τρίποδο, θα πρέπει να γίνει μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η οθόνη δεν θα έρχεται σε επαφή με το τρίποδο.

Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή κρατώντας την οθόνη. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προφύλαξη, μπορεί να προκληθεί ζημιά στη φωτογραφική μηχανή. Αν η οθόνη δεν χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών, επιστρέψτε τη στη θέση αποθήκευσης.

Η λαβή και οι περιοχές της φωτογραφικής μηχανής γύρω από την οθόνη μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

Η περιοχή αυτή γίνεται ιδιαίτερα θερμή.

Μην αφήσετε υγρό να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της οθόνης. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.

Αυτόματη Απενεργοποίηση της Οθόνης Πληροφοριών

Ο οπτικός αισθητήρας θα απενεργοποιήσει αυτόματα την οθόνη πληροφοριών, αν βάλετε το μάτι σας στο σκόπευτρο ενώ ο χρονομέτρης αναμονής είναι ενεργός. Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί ξανά όταν απομακρύνετε το μάτι σας από το σκόπευτρο. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την απενεργοποίηση της οθόνης πληροφοριών χρησιμοποιώντας την επιλογή Αυτόμ. απενεργ. οθόνης πληρ. (0 Αυτόμ. απενεργ. οθόνης πληρ.) στο μενού ρυθμίσεων. Έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από την ενεργοποιημένη επιλογή η οθόνη πληροφοριών θα απενεργοποιηθεί όταν λήξει ο χρονομέτρης αναμονής.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Η ευαίσθητη στην αφή οθόνη υποστηρίζει τους ακόλουθους χειρισμούς:


Ελαφρό σύρσιμο

Σύρετε ελαφρά το δάχτυλό σας σε μικρή απόσταση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά μήκος της οθόνης.


Ολίσθηση

Γλιστρήστε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη.


Τέντωμα/Σύνθλιψη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και μετακινήστε τα απομακρύνοντας ή πλησιάζοντάς τα μαζί.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Κατά την απεικόνιση (0 Χρήση της Οθόνης Αφής), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για:

  • Προβολή άλλων εικόνων
  • Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
  • Προβολή εικονιδίων
  • Προβολή video

Κατά τη ζωντανή προβολή, η οθόνη αφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη φωτογραφιών (κλείστρο αφής, 0 Φωτογράφιση με Αφή (Κλείστρο Αφής)) ή για τη μέτρηση μίας τιμής για τη σημειακή ισορροπία λευκού (0 Ζωντανή Προβολή (Σημειακή Ισορροπία Λευκού)). Η οθόνη αφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πληκτρολόγηση (0 Εισαγωγή Κειμένου) ή περιήγηση στα μενού (0 Χρήση της Οθόνης Αφής).

Η Οθόνη Αφής

Η οθόνη αφής ανταποκρίνεται στον στατικό ηλεκτρισμό, και μπορεί να μην ανταποκριθεί όταν είναι καλυμμένη με προστατευτικές ταινίες άλλου κατασκευαστή, ή όταν αγγίζεται με τα νύχια ή με γάντια στα χέρια. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ή μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Η οθόνη αφής ενδέχεται να μην αντιδρά κατά το αναμενόμενο αν επιχειρήσετε να τη χειριστείτε αφήνοντας την παλάμη σας ή κάποιο άλλο δάχτυλό σας σε άλλο σημείο πάνω της. Ενδέχεται να μην αναγνωρίσει άλλες κινήσεις αν το άγγιγμά σας είναι πολύ απαλό, τα δάχτυλά σας μετακινούνται πολύ γρήγορα ή σε πολύ μικρή απόσταση ή δεν παραμένουν σε επαφή με την οθόνη, ή εάν οι κινήσεις των δύο δαχτύλων σας στη σύνθλιψη ή στο τέντωμα δεν συντονίζονται σωστά.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση των Χειριστηρίων Αφής

Τα χειριστήρια αφής μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας την επιλογή Χειριστήρια αφής στο μενού ρυθμίσεων (0 Χειριστήρια Αφής).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της κατεύθυνσης, προς την οποία θα σύρετε ελαφρά το δάχτυλό σας για να προβάλετε άλλες εικόνες σε προβολή πλήρους κάδρου, ανατρέξτε στο B > Χειριστήρια αφής (0 Χειριστήρια Αφής).

Φωτογράφιση με Αφή (Κλείστρο Αφής)

Αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε, και σηκώστε το δάχτυλό σας για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα για να διαλέξετε τη λειτουργία που θα εκτελείται κτυπώντας ελαφρά την οθόνη στη λειτουργία λήψης. Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Για πληροφορίες σχετικά με την εστίαση στη φωτογράφιση με αφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Εστίαση» (0 Αυτόματη Εστίαση).

Λήψη Φωτογραφιών Χρησιμοποιώντας τις Επιλογές Λήψης με Αφή

Το κουμπί λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση και λήψη φωτογραφιών ακόμη κι όταν εμφανίζεται το εικονίδιο 8 για να δείξει ότι οι επιλογές λήψης με αφή είναι ενεργές. Χρησιμοποιήστε το κουμπί λήψης για να τραβήξετε φωτογραφίες στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων (0 Επιλογή μίας Λειτουργίας Λήψης) και κατά την εγγραφή video. Οι επιλογές λήψης με αφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη λήψη μίας φωτογραφίας κάθε φορά στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη φωτογραφιών κατά την εγγραφή video.

Η οθόνη αφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση του σημείου εστίασης όταν η ασφάλεια επιλογέα εστίασης είναι στη θέση L (κλείδωμα) (0 Χειροκίνητη Επιλογή Σημείου Εστίασης), αλλά μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του θέματος όταν έχει επιλεχθεί η αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF (0 Λειτουργία Επιλογής Περιοχής AF).

Στη λειτουργία χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης (0 Λειτουργία Χρονομέτρη Αυτοφωτογράφισης (E)), η εστίαση κλειδώνει στο επιλεγμένο θέμα όταν αγγίζετε την οθόνη, και ο χρονομέτρης ξεκινά όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, το κλείστρο απελευθερώνεται περίπου 10 δ μετά την εκκίνηση του χρονομέτρη. Η καθυστέρηση και αριθμός λήψεων μπορούν να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c3 (Χρονομέτρης αυτοφωτογρ., 0 Χρονομέτρης αυτοφωτογρ.). Αν η ενεργοποιημένη επιλογή για Αριθμός λήψεων είναι πάνω από 1, η φωτογραφική μηχανή θα τραβήξει αυτόματα τις φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη μέχρι να εγγραφεί ο επιλεγμένος αριθμός λήψεων.

Ο Πολυ-Επιλογέας

Στο παρόν εγχειρίδιο, οι λειτουργίες που γίνονται με τον πολυ-επιλογέα αναπαριστώνται με τα εικονίδια 1, 3, 4 και 2.

  • 1: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα πάνω
  • 3: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα κάτω
  • 4: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα αριστερά
  • 2: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα προς τα δεξιά
  • Κουμπί J