Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα αυτόματης έκθεσης για να ανασυνθέσετε φωτογραφίες μετά από τη χρήση κεντροβαρούς και σημειακής μέτρησης (0 Μέτρηση) για τη μέτρηση έκθεσης.

 1. Κλειδώστε την έκθεση.

  Τοποθετήστε το θέμα στο επιλεγμένο σημείο εστίασης και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση. Με το κουμπί λήψης πατημένο μέχρι τη μέση και το θέμα τοποθετημένο στο σημείο εστίασης, πατήστε το κουμπί A AE-L/AF-L για να κλειδώσετε την έκθεση (εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη εστίαση, επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται στο σκόπευτρο η ένδειξη εστίασης I).

  Κουμπί λήψης

  Κουμπί A AE-L/AF-L

  Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα έκθεσης, στο σκόπευτρο και στην οθόνη θα εμφανίζεται μια ένδειξη AE-L.

 2. Ανασυνθέστε τη φωτογραφία.

  Κρατώντας πατημένο το κουμπί A AE-L/AF-L, ανασυνθέστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

Σημειακή Μέτρηση

Στη σημειακή μέτρηση, η έκθεση θα κλειδώσει στην τιμή που μετρήθηκε στο επιλεγμένο σημείο εστίασης.

Ρύθμιση της Ταχύτητας Κλείστρου και του Διαφράγματος

Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα έκθεσης, μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις χωρίς να μεταβληθεί η τιμή μέτρησης για την έκθεση:

Λειτουργ Ρύθμιση
P Ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα (ευέλικτο πρόγραμμα, 0 Ευέλικτο Πρόγραμμα)
S Ταχύτητα κλείστρου
A Διάφραγμα

Οι νέες τιμές μπορούν να επιβεβαιωθούν στις οθόνες της φωτογραφικής μηχανής.

Λάβετε υπόψη ότι η μέτρηση δεν μπορεί να αλλάξει όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα έκθεσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κουμπιού λήψης για το κλείδωμα της έκθεσης, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c1 (Κουμπί λήψης AE-L, 0 Κουμπί λήψης AE-L). Εάν έχει επιλεχθεί Ενεργ/ση (μέχρι τη μέση), η έκθεση θα κλειδώσει όταν το κουμπί λήψης πατηθεί μέχρι τη μέση.