Η πρόσβαση στις περισσότερες επιλογές λήψης, απεικόνισης και ρυθμίσεων είναι δυνατή μέσω των μενού της φωτογραφικής μηχανής. Για προβολή των μενού, πατήστε το κουμπί G.

Κουμπί G

1 Καρτέλες
2

Επιλογές μενού

Επιλογές στο τρέχον μενού.

3 Οι τρέχουσες ρυθμίσεις υποδεικνύονται από εικονίδια.
4 Η μπάρα κύλισης υποδεικνύει τη θέση στο τρέχον μενού.
5 Εικονίδιο βοήθειας (0 Το Εικονίδιο d (Βοήθειας))

Καρτέλες

Διαλέξτε ένα από τα ακόλουθα μενού:

Χρήση των Μενού της Φωτογραφικής Μηχανής

Χειριστήρια Μενού

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού μέσω της οθόνης αφής ή με τη χρήση του πολυ-επιλογέα και του κουμπιού J.

 • 1: Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω
 • 3: Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω
 • 4: Ακύρωση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού
 • 2: Επιλογή στοιχείου με επισήμανση ή εμφάνιση υπομενού
 • Κουμπί J: επιλογή στοιχείου με επισήμανση

Το Εικονίδιο d (Βοήθειας)

Εάν εμφανίζεται ένα εικονίδιο d στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, μία περιγραφή για την ενεργοποιημένη επιλογή ή μενού μπορεί να εμφανιστεί με το πάτημα του κουμπιού L (U). Πατήστε το 1 ή το 3 για να μετακινηθείτε με κύλιση στην οθόνη. Πατήστε το L (U) ξανά για να επιστρέψετε στα μενού.

Κουμπί L (U)

Περιήγηση στα Μενού

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για περιήγηση στα μενού.

 1. Εμφανίστε τα μενού.

  Πατήστε το κουμπί G για να εμφανίσετε τα μενού.

  Κουμπί G

 2. Επισημάνετε το εικονίδιο για το τρέχον μενού.

  Πατήστε το 4 για να επισημάνετε το εικονίδιο για το τρέχον μενού.

 3. Επιλέξτε ένα μενού.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να επιλέξετε το μενού που επιθυμείτε.

 4. Τοποθετήστε τον δρομέα στο επιλεγμένο μενού.

  Πατήστε το 2 για να τοποθετήσετε τον δρομέα στο επιλεγμένο μενού.

 5. Επισημάνετε ένα στοιχείο μενού.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε ένα στοιχείο μενού.

 6. Εμφανίστε τις επιλογές.

  Πατήστε το 2 για να εμφανίσετε τις επιλογές για το επιλεγμένο στοιχείο μενού.

 7. Επισημάνετε μία επιλογή.

  Πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε μία επιλογή.

 8. Επιλέξτε το στοιχείο με επισήμανση.

  Πατήστε το J για να επιλέξετε το στοιχείο με επισήμανση. Για έξοδο χωρίς να κάνετε κάποια επιλογή, πατήστε το κουμπί G.

Έχετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται με γκρι χρώμα δεν είναι διαθέσιμα τη συγκεκριμένη στιγμή.
 • Όταν πατάτε το 2 εκτελείται συνήθως η ίδια λειτουργία όπως όταν πατάτε το J, ωστόσο ορισμένες φορές ένα στοιχείο μπορεί να επιλεχθεί μόνο πατώντας το J.
 • Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τα μενού και να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Μπορείτε, επίσης, να περιηγηθείτε στα μενού ακολουθώντας τους παρακάτω χειρισμούς της οθόνης αφής.


Κύλιση

Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση.


Επιλογή ενός μενού

Κτυπήστε ελαφρά ένα εικονίδιο μενού για να διαλέξετε ένα μενού.


Ενεργοποίηση επιλογών/προσαρμογή ρυθμίσεων

Κτυπήστε ελαφρά τα στοιχεία μενού για να εμφανίσετε τις επιλογές, και κτυπήστε ελαφρά τα εικονίδια ή τα ρυθμιστικά κύλισης για να τα αλλάξετε. Για να έξοδο χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, κτυπήστε ελαφρά το 6.