Η χειροκίνητη προτοποθέτηση χρησιμοποιείται για την εγγραφή και την ανάκληση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ισορροπίας λευκού για τη λήψη σε συνθήκες μικτού φωτισμού ή για την αντιστάθμιση πηγών φωτισμού με έντονες αποχρώσεις. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι έξι τιμές για την χειροκίνητη προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού στις προτοποθετήσεις d-1 έως d-6. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη ρύθμιση της χειροκίνητης προτοποθέτησης ισορροπίας λευκού:

Φωτογράφιση με Σκόπευτρο

 1. Φωτίστε ένα αντικείμενο αναφοράς.

  Τοποθετήστε ένα αντικείμενο με ουδέτερο γκρι ή λευκό χρώμα κάτω από τον φωτισμό που θα χρησιμοποιηθεί στην τελική φωτογραφία. Σε συνθήκες στούντιο, ως αντικείμενο αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τυπικό γκρι χρώμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η έκθεση θα αυξηθεί αυτόματα κατά 1 EV κατά τη μέτρηση της ισορροπίας λευκού. Στη λειτουργία M, ρυθμίστε την έκθεση έτσι, ώστε η ένδειξη έκθεσης να δείχνει ±0 (0 Οι Ενδείξεις Έκθεσης).

 2. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού στο L (Χειροκίνητη προτοποθέτηση).

  Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί το L στην οθόνη πληροφοριών.

  Κουμπί L (U)

  Κύριος επιλογέας εντολών

 3. Επιλέξτε μία προτοποθέτηση.

  Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού (d-1 έως d-6) στην οθόνη πληροφοριών.

  Κουμπί L (U)

  Υπο-επιλογέας εντολών

 4. Επιλέξτε τη λειτουργία άμεσης μέτρησης.

  Απελευθερώστε το κουμπί L (U) για λίγο και μετά πατήστε το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο D στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο.

 5. Μετρήστε την ισορροπία λευκού.

  Μερικά δευτερόλεπτα πριν σταματήσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, καδράρετε το αντικείμενο αναφοράς, ώστε να γεμίσει το σκόπευτρο και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω. Η φωτογραφική μηχανή θα μετρήσει μία τιμή για την ισορροπία λευκού και θα την αποθηκεύσει στην προτοποθέτηση που επιλέχθηκε στο Βήμα 3. Δεν θα εγγραφεί καμία φωτογραφία. Η ισορροπία λευκού μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια ακόμα κι όταν η φωτογραφική μηχανή δεν εστιάζει.

 6. Ελέγξτε τα αποτελέσματα.

  Εάν η φωτογραφική μηχανή μπόρεσε να μετρήσει μια τιμή για την ισορροπία λευκού, το C θα αναβοσβήνει στον πίνακα ελέγχου, ενώ στο σκόπευτρο θα εμφανίζεται ένα a που θα αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για έξοδο και μετάβαση στη λειτουργία λήψης.

  Εάν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής ή υπερβολικά έντονος, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να μετρήσει την ισορροπία λευκού. Μια ένδειξη b a που αναβοσβήνει θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο. Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να επιστρέψετε στο Βήμα 5 και μετρήστε ξανά την ισορροπία λευκού.

Μέτρηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Η χειροκίνητη προτοποθέτηση της ισορροπίας λευκού δεν μπορεί να μετρηθεί όταν είναι σε εξέλιξη εγγραφή video με χρονική καθυστέρηση ή ενώ γίνεται λήψη φωτογραφίας HDR (0 Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)) ή πολλαπλής έκθεσης (0 Πολλαπλή έκθεση).

Προστατευμένες Προτοποθετήσεις

Αν η τρέχουσα προτοποθέτηση είναι προστατευμένη (0 Προστασία), θα αρχίσει να αναβοσβήνει το 3 στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο, αν προσπαθήσετε να μετρήσετε μία νέα τιμή.

Λειτουργία Άμεσης Μέτρησης

Εάν δεν εκτελούνται λειτουργίες κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο την στιγμή που αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, η λειτουργία άμεσης μέτρησης θα τερματιστεί στον χρόνο που επιλέχθηκε στην Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής, 0 Χρονομέτρης αναμονής).

Επιλογή μίας Προτοποθέτησης

Επιλέγοντας Χειροκίνητη προτοποθέτηση για την επιλογή Ισορροπία λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών εμφανίζονται οι προτοποθετήσεις ισορροπίας λευκού. Επισημάνετε μία προτοποθέτηση και πατήστε το J. Αν δεν υπάρχει τρέχουσα τιμή για την επιλεγμένη προτοποθέτηση, η ισορροπία λευκού θα οριστεί σε 5.200 K, όπως στην επιλογή Άμεσο ηλιακό φως.

Ζωντανή Προβολή (Σημειακή Ισορροπία Λευκού)

Κατά τη ζωντανή προβολή, η ισορροπία λευκού μπορεί να μετρηθεί σε μία επιλεγμένη περιοχή στο κάδρο, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για προετοιμασία του αντικειμένου αναφοράς ή για αλλαγή φακού κατά τη διάρκεια φωτογράφισης τηλεφωτογραφίας.

 1. Πατήστε το κουμπί a.

  Ο καθρέφτης θα ανυψωθεί και η προβολή μέσα από τον φακό θα εμφανιστεί στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.

 2. Ρυθμίστε την ισορροπία λευκού στο L (Χειροκίνητη προτοποθέτηση).

  Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί το L στην οθόνη.

  Κουμπί L (U)

  Κύριος επιλογέας εντολών

  Οθόνη

 3. Επιλέξτε μία προτοποθέτηση.

  Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού (d-1 έως d-6) στην οθόνη.

  Κουμπί L (U)

  Υπο-επιλογέας εντολών

 4. Επιλέξτε τη λειτουργία άμεσης μέτρησης.

  Απελευθερώστε το κουμπί L (U) για λίγο και μετά πατήστε το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο L στην οθόνη. Θα εμφανιστεί ένας στόχος με σημειακή ισορροπία λευκού (r) στο επιλεγμένο σημείο εστίασης.

 5. Τοποθετήστε τον στόχο πάνω από μία λευκή ή γκρίζα περιοχή.

  Ενώ το L αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να τοποθετήσετε το r πάνω από μία λευκή ή γκρίζα περιοχή του θέματος. Για να μεγεθύνετε την περιοχή γύρω από τον στόχο για πιο ακριβή προσδιορισμό της θέσης, πατήστε το κουμπί X (T). Μπορείτε επίσης να μετρήσετε την ισορροπία λευκού σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου κτυπώντας ελαφρά το θέμα σας στην οθόνη, στην οποία περίπτωση δεν χρειάζεται να πατήσετε το J ή το κουμπί λήψης, όπως περιγράφεται στο Βήμα 6.

 6. Μετρήστε την ισορροπία λευκού.

  Πατήστε το J ή πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι κάτω για να μετρήσετε την ισορροπία λευκού. Ο διαθέσιμος χρόνος για να μετρήσετε την ισορροπία λευκού είναι αυτός που έχει επιλεχθεί για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c4 (Υστέρηση απενεργ. οθόνης) > Ζωντανή προβολή (0 Υστέρηση απενεργ. οθόνης).

  Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να μετρήσει την ισορροπία λευκού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Διαλέξτε ένα νέο στόχο ισορροπίας λευκού και επαναλάβετε τη διαδικασία από το Βήμα 5.

 7. Βγείτε από τη λειτουργία άμεσης μέτρησης.

  Πατήστε το κουμπί L (U) για να βγείτε από τη λειτουργία άμεσης μέτρησης.

  Οι προτοποθετήσεις ισορροπίας λευκού μπορούν να προβληθούν επιλέγοντας Χειροκίνητη προτοποθέτηση για Ισορροπία λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών ή video. Η θέση των στόχων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση προτοποθέτησης ισορροπίας λευκού εμφανίζεται στις προτοποθετήσεις που καταγράφονται κατά τη ζωντανή προβολή.

Μέτρηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού (Ζωντανή Προβολή)

Η χειροκίνητη προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν είναι σε εξέλιξη μία έκθεση HDR (0 Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)).

Διαχείριση Προτοποθετήσεων

Αντιγραφή Ισορροπίας Λευκού από μία Φωτογραφία

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αντιγράψετε μία τιμή για την ισορροπία λευκού από μία υπάρχουσα φωτογραφία σε μία επιλεγμένη προτοποθέτηση.

 1. Επιλέξτε Χειροκίνητη προτοποθέτηση.

  Επιλέξτε Ισορροπία λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών, και μετά επισημάνετε την επιλογή Χειροκίνητη προτοποθέτηση και πατήστε το 2.

 2. Επιλέξτε έναν προορισμό.

  Επισημάνετε την προτοποθέτηση προορισμού (d-1 έως d-6) και πατήστε το W (Z).

 3. Διαλέξτε Επιλογή εικόνας.

  Επισημάνετε την επιλογή Επιλογή εικόνας και πατήστε το 2.

 4. Επισημάνετε μία αρχική φωτογραφία.

  Επισημάνετε την αρχική φωτογραφία. Για να προβάλετε την επισημασμένη φωτογραφία σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X (T).

 5. Αντιγράψτε την ισορροπία λευκού.

  Πατήστε το J για να αντιγράψετε την τιμή ισορροπίας λευκού για την επισημασμένη φωτογραφία στην επιλεγμένη προτοποθέτηση. Εάν η επισημασμένη φωτογραφία έχει ένα σχόλιο (0 Σχόλιο εικόνας), το σχόλιο θα αντιγραφεί στο σχόλιο για την επιλεγμένη προτοποθέτηση.

Βελτιστοποίηση της Χειροκίνητης Προτοποθέτησης Ισορροπίας Λευκού

Η επιλεγμένη προτοποθέτηση μπορεί να βελτιστοποιηθεί επιλέγοντας Βελτιστοποίηση και προσαρμόζοντας την ισορροπία λευκού, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Βελτιστοποίηση της Ισορροπίας Λευκού» (0 Βελτιστοποίηση της Ισορροπίας Λευκού).

Επεξεργασία Σχολίου

Για να καταχωρήσετε ένα περιγραφικό σχόλιο έως και 36 χαρακτήρων για την τρέχουσα ισορροπία λευκού, επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου στο μενού χειροκίνητης προτοποθέτησης ισορροπίας λευκού και εισάγετε ένα σχόλιο.

Προστασία

Για να προστατέψετε την τρέχουσα προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού, επιλέξτε Προστασία στο μενού χειροκίνητης προτοποθέτησης ισορροπίας λευκού, έπειτα επισημάνετε την επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε το J. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των προτοποθετήσεων με προστασία και οι επιλογές Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία σχολίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.