Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει τις κάρτες μνήμης SD, SDHC και SDXC, συμπεριλαμβανομένων των καρτών SDHC και SDXC που είναι συμβατές με το UHS-I. Συνιστώνται κάρτες με ονομαστική Ταχύτητα UHS Κατηγορίας 3 ή καλύτερων επιδόσεων εγγραφή video. Χρησιμοποιώντας πιο αργές κάρτες μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές της εγγραφής. Όταν διαλέγετε κάρτες για χρήση σε συσκευές ανάγνωσης καρτών, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατές με τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τους περιορισμούς ως προς τη χρήση.