1. Επιλέξτε μία λειτουργία.

  Περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στην επιθυμητή λειτουργία.

  Επιλογέας λειτουργιών

 2. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.

  Κάντε τις επιθυμητές προσαρμογές στο ευέλικτο πρόγραμμα (λειτουργία P), στην ταχύτητα κλείστρου (λειτουργίες S και M), στο διάφραγμα (λειτουργίες A και M), στην έκθεση και στην αντιστάθμιση φλας, στη λειτουργία φλας, στο σημείο εστίασης, στη μέτρηση, στην αυτόματη εστίαση και στις λειτουργίες επιλογής περιοχής AF, στο bracketing, και ρυθμίσεις στο μενού λήψης φωτογραφιών, στο μενού λήψης video και στο μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων.

 3. Επιλέξτε Αποθήκ. ρυθμίσεων χρήστη.

  Πατήστε το κουμπί G για να εμφανίσετε τα μενού. Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκ. ρυθμίσεων χρήστη στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε το 2.

  Κουμπί G

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση στο U1 ή Αποθήκευση στο U2.

  Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκευση στο U1 ή Αποθήκευση στο U2 και πατήστε το 2.

 5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρήστη.

  Επισημάνετε την επιλογή Αποθήκευση ρυθμίσεων και πατήστε το J για να αντιστοιχίσετε τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν στα Βήματα 1 και 2 στη θέση του επιλογέα λειτουργιών επιλεγμένες που επιλέχθηκε στο Βήμα 4.

Ρυθμίσεις Χρήστη

Τα ακόλουθα δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο U1 ή στο U2.

Μενού λήψης φωτογραφιών:

 • Φάκελος αποθήκευσης
 • Επιλ. περιοχής εικόνας
 • Διαχείριση Picture Control
 • Λειτ. τηλεχειριστηρίου (ML-L3)
 • Πολλαπλή έκθεση
 • Λήψη με περιοδ. χρονοδιακ.

Μενού λήψης video:

 • Επιλ. περιοχής εικόνας
 • Διαχείριση Picture Control
 • Time-lapse video

Μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων:

 • a10 (Δακτύλ. χειροκ. εστίασ. λειτ. AF)
 • d9 (Οπτικό VR)