Διαλέξτε τον τρόπο ρύθμισης της έκθεσης από τη φωτογραφική μηχανή στις λειτουργίες P, S, A και M (σε άλλες λειτουργίες, η μηχανή επιλέγει αυτόματα τη μέθοδο μέτρησης).

Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή μέτρησης, πατήστε το κουμπί W (Z) και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Κουμπί W (Z)

Κύριος επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η ενεργοποιημένη επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη.

Μέτρηση Σταθμισμένη στα Φωτεινά Σημεία

Η κεντροβαρής μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν είναι επιλεγμένη η μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία με ορισμένους φακούς CPU (φακοί AI-P NIKKOR και φακοί AF που δεν είναι τύπου G, E ή D, 0 Αναγνώριση Φακών CPU και Τύπου G, E και D).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Επιλογή εάν η μέτρηση matrix θα χρησιμοποιεί ανίχνευση προσώπου, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b4 (Μέτρηση matrix, 0 Μέτρηση matrix).
  • Δημιουργία ξεχωριστών προσαρμογών στη βέλτιστη έκθεση για κάθε μέθοδο μέτρησης, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b6 (Βελτιστ. βέλτιστ. έκθεσης, 0 Βελτιστ. βέλτιστ. έκθεσης).