Η χειροκίνητη εστίαση είναι διαθέσιμη για φακούς που δεν υποστηρίζουν την αυτόματη εστίαση (φακοί χωρίς AF NIKKOR) ή όταν η αυτόματη εστίαση δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα (0 Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση).

Φακοί AF: Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης φακού (αν υπάρχει) και τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης της φωτογραφικής μηχανής στο M.

Επιλογέας λειτουργίας εστίασης

Φακοί AF

Μη χρησιμοποιείτε φακούς AF με τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης φακού ρυθμισμένο στο M και τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης της φωτογραφικής μηχανής ρυθμισμένο στο AF. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη φωτογραφική μηχανή ή στον φακό. Αυτό δεν ισχύει για τους φακούς AF-S, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία M χωρίς να έχει ρυθμιστεί ο επιλογέας λειτουργίας εστίασης της φωτογραφικής μηχανής στο M.

Φακοί χειροκίνητης εστίασης: Εστιάστε χειροκίνητα.

Για να εστιάσετε χειροκίνητα, προσαρμόστε τον δακτύλιο εστίασης του φακού έως ότου εστιάσετε στο θέμα. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και όταν η εικόνα δεν είναι εστιασμένη.

Η Ηλεκτρονική Αναζήτηση Εύρους (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Η ένδειξη εστίασης του σκοπεύτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβεβαιώσετε εάν το θέμα στο επιλεγμένο σημείο εστίασης είναι εστιασμένο (το σημείο εστίασης μπορεί να επιλεχθεί από οποιοδήποτε από τα 51 σημεία εστίασης). Μετά την τοποθέτηση του θέματος στο επιλεγμένο σημείο εστίασης, πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης του φακού μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης (I). Λάβετε υπόψη ότι με θέματα που αναφέρονται στην ενότητα «Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση» (0 Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση), ενδέχεται να εμφανιστεί ορισμένες φορές η ένδειξη εστίασης όταν το θέμα δεν είναι εστιασμένο. Επιβεβαιώστε την εστίαση στο σκόπευτρο πριν από τη λήψη. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής αναζήτησης εύρους με προαιρετικούς τηλεμετατροπείς AF-S/AF-I, ανατρέξτε στην ενότητα «Τηλεμετατροπείς AF-S/AF-I» (0 Τηλεμετατροπείς AF-S/AF-I).

Φακοί AF-P

Όταν χρησιμοποιείται ένας φακός AF-P (0 Συμβατοί Φακοί CPU) στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, η ένδειξη εστίασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει στο σκόπευτρο (ή στη ζωντανή προβολή, το σημείο εστίασης θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη) για να σας προειδοποιήσει ότι αν συνεχίσετε να περιστρέφετε τον δακτύλιο εστίασης στην τρέχουσα κατεύθυνση δεν θα φέρει το θέμα σε εστίαση.

Θέση Εστιακού Επιπέδου

Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του θέματος και της φωτογραφικής μηχανής, μετρήστε από την ένδειξη εστιακού επιπέδου (E) στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Η απόσταση μεταξύ του κολάρου μοντούρας φακού και του εστιακού επιπέδου είναι 46,5 mm.

46,5 mm

Ένδειξη εστιακού επιπέδου

Ζωντανή Προβολή

Πατήστε το κουμπί X (T) για να μεγεθύνετε για ακριβή εστίαση στη ζωντανή προβολή (0 Προεπισκόπηση Zoom σε Ζωντανή Προβολή).

Κουμπί X (T)