Στις λειτουργίες P, S, A και M μπορείτε να πατήσετε το κουμπί R για να προβάλετε τις πληροφορίες φωτισμού φλας στην οθόνη πληροφοριών της φωτογραφικής μηχανής όταν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  • Μία μονάδα SB-500, SB-400 ή SB-300 είναι προσαρτημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων
  • Χρησιμοποιείται ένα WR-R10 για τον έλεγχο μίας μονάδας SB-5000 μέσω του ραδιοκυματικού AWL
  • Το ενσωματωμένο φλας είναι ανυψωμένο για φωτογράφιση με απομακρυσμένο φωτισμό φλας

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία ελέγχου φλας.

TTL

1 Ένδειξη ετοιμότητας φλας
2 Εικονίδιο ανάκλασης (εμφανίζεται εάν η κεφαλή φλας έχει κλίση)
3 Προειδοποίηση γωνίας φλας (εμφανίζεται εάν η γωνία φωτισμού δεν είναι η βέλτιστη)
4

Λειτουργία ελέγχου φλας

Ένδειξη FP

5 Λειτουργία φλας
6 Αντιστάθμιση φλας

Χειροκίνητο

1

Λειτουργία ελέγχου φλας

Ένδειξη FP

2 Επίπεδο φωτισμού φλας

Ομαδικό Φλας

1 Ένδειξη ετοιμότητας φλας 1
2 Απομακρυσμένος έλεγχος φλας
3 Λειτουργία ελέγχου απομακρυσμένου φλας 2
4

Λειτουργία ελέγχου ομαδικού φλας 2, 3

Λειτουργία ομαδικού φλας

Επίπεδο φωτισμού φλας/αντιστάθμιση φλας

5 Κανάλι 2
6 Λειτουργία σύνδεσης

Εμφανίζεται στο ραδιοκυματικό AWL όταν όλες οι μονάδες φλας είναι έτοιμες.

Το οπτικό AWL υποδεικνύεται με Y, το ραδιοκυματικό AWL με Z, ο συνδυασμός οπτικού και ραδιοκυματικού AWL με Y και Z.

Τα εικονίδια εμφανίζονται για κάθε ομάδα όταν χρησιμοποιείται συνδυασμός οπτικού και ραδιοκυματικού AWL.

Πληροφορίες Φωτισμού Φλας και Ρυθμίσεις Φωτογραφικής Μηχανής

Η οθόνη πληροφοριών δείχνει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λήψης, της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.

Λειτουργία Ελέγχου Φλας

Η οθόνη πληροφοριών δείχνει τη λειτουργία ελέγχου φλας για τις προαιρετικές μονάδες φλας που προσαρτώνται στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής ως εξής:

  Συγχρονισμός φλας Αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP (0 e1: Ταχύτητα Συγχρον. Φλας)
i-TTL
Αυτόματo διάφραγμα (qA)
Αυτόματο φλας χωρίς TTL (A)
Χειροκίνητο με προτεραιότητα απόστασης (GN)
Εγχειρίδιο
Φλας πολλαπλών λάμψεων
Προηγμένος ασύρματος φωτισμός