Τα video φέρουν ένα εικονίδιο 1 στην προβολή πλήρους κάδρου (0 Προβολή Φωτογραφιών). Κτυπήστε ελαφρά το εικονίδιο a στην οθόνη ή πατήστε το J για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από τη γραμμή προόδου του video.

1 Εικονίδιο 1
2 Διάρκεια
3 Εικονίδιο a

4 Τρέχουσα θέση/συνολική διάρκεια
5 Γραμμή προόδου video
6 Ένταση
7 Οδηγός

Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες λειτουργίες:

Το Εικονίδιο p

Τα video με δείκτες (0 Δείκτες) υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο p στην προβολή πλήρους κάδρου.