Για να διαλέξετε μία λειτουργία λήψης, πατήστε την απελευθέρωση κλειδώματος του επιλογέα λειτουργίας λήψης και περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας λήψης έτσι, ώστε ο δείκτης να ευθυγραμμιστεί με την επιθυμητή ρύθμιση.

Δείκτης

Μέσος όρος ταχύτητας καρέ με μπαταρία EN-EL15a, συνεχής λειτουργία AF, χειροκίνητη ή έκθεση με αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου, ταχύτητα κλείστρου 1/250 δ ή μεγαλύτερη, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις (ή στην περίπτωση του Cl, οι υπόλοιπες ρυθμίσεις εκτός από την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d1) στις προεπιλεγμένες τιμές και ο ελεύθερος χώρος στην εσωτερική μνήμη. Οι αναφερόμενες τιμές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες συνθήκες. Οι ταχύτητες καρέ μπορεί να πέσουν σε υψηλές ευαισθησίες ISO (Hi 0,3–Hi 5) ή σε εξαιρετικά μικρά διαφράγματα (μεγάλοι αριθμοί f) ή σε μικρές ταχύτητες κλείστρου, όταν έχει ενεργοποιηθεί η απόσβεση κραδασμών (διαθέσιμη με φακούς VR) ή ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (0 Αυτόματος Έλεγχος Ευαισθησίας ISO), όταν χρησιμοποιούνται ορισμένοι φακοί, ή αν το φορτίο της μπαταρίας είναι χαμηλό ή ανιχνεύεται τρεμούλιασμα όταν είναι ενεργοποιημένη η μείωση τρεμουλιάσματος στο μενού λήψης φωτογραφιών (0 Μείωση τρεμουλιάσματος). Μόνο μία φωτογραφία θα τραβηχτεί αν ανάψει το φλας.

Η Εσωτερική Μνήμη

Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει εσωτερική μνήμη για προσωρινή αποθήκευση, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της λήψης κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης. Η ταχύτητα καρέ θα μειωθεί όταν γεμίσει η εσωτερική μνήμη (tAA).

Ο κατά προσέγγιση αριθμός των εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις εμφανίζεται στην ένδειξη αριθμού στάσεων ενώ είναι πατημένο το κουμπί λήψης.

Όταν οι φωτογραφίες εγγράφονται στην κάρτα μνήμης, ανάβει η λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης. Ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την απόδοση της κάρτας μνήμης, η εγγραφή μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά. Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ή μην αφαιρείτε ή αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος παρά μόνο όταν έχει σβήσει η λάμπα πρόσβασης. Εάν απενεργοποιήσετε την φωτογραφική μηχανή ενώ υπάρχουν δεδομένα στην εσωτερική μνήμη, η τροφοδοσία δεν θα διακοπεί έως ότου εγγραφούν όλες οι εικόνες που υπάρχουν στην εσωτερική μνήμη. Εάν εξαντληθεί η μπαταρία ενώ υπάρχουν ακόμα φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη, απενεργοποιείται η λήψη και οι φωτογραφίες μεταφέρονται στην κάρτα μνήμης.

Ζωντανή Προβολή

Αν χρησιμοποιείται μία λειτουργία συνεχούς λήψης κατά τη ζωντανή προβολή θα εμφανιστούν φωτογραφίες στη θέση της προβολής μέσω του φακού ενώ πατιέται το κουμπί λήψης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Τον ορισμό του μέγιστου αριθμού φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν σε μία μεμονωμένη ριπή, ανατρέξτε στο A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d2 (Μέγιστη συνεχής λήψη, 0 Μέγιστη συνεχής λήψη).
  • Τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν διαδοχικά με μία ριπή, ανατρέξτε στην ενότητα «Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης» (0 Χωρητικότητα Κάρτας Μνήμης).