Όταν μία μονάδα SB-5000 είναι τοποθετημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής ως κύρια μονάδα για ραδιοκυματικό έλεγχο φλας, οι συμβατές απομακρυσμένες μονάδες φλας μπορούν να ελεγχθούν με ραδιοκυματικά σήματα (ραδιοκυματικό AWL) από ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10.

Δημιουργία μίας Ασύρματης Σύνδεσης

Πριν από τη χρήση του ραδιοκυματικού AWL, δημιουργήστε μία ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο WR-R10 και τις απομακρυσμένες μονάδες φλας.

Το WR-R10

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει ενημέρωση του firmware του WR-R10 στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις υλικολογισμικού, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Nikon για την περιοχή σας.

 1. C: Συνδέστε το WR-R10.

  Συνδέστε το WR-R10 στη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με το WR-R10.

 2. C: Διαλέξτε ένα κανάλι.

  Ρυθμίστε τον επιλογέα καναλιών του WR-R10 στο επιθυμητό κανάλι.

 3. C: Διαλέξτε μία λειτουργία σύνδεσης.

  Επιλέξτε Επιλ. ασύρμ. τηλεχ. (WR) > Λειτουργία σύνδεσης στο μενού ρυθμίσεων (0 Επιλ. Ασύρμ. Τηλεχ. (WR)) και διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Ζεύξη: Πραγματοποιήστε ζεύξη των απομακρυσμένων μονάδων φλας με το WR-R10.
  • PIN: Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή και τις απομακρυσμένες μονάδες φλας χρησιμοποιώντας ένα τετραψήφιο PIN.

 4. f: Δημιουργήστε μία ασύρματη σύνδεση.

  Ρυθμίστε τις απομακρυσμένες μονάδες φλας στη λειτουργία απομακρυσμένης μονάδας φλας με ραδιοκυματικό AWL και ρυθμίστε τις συσκευές στο κανάλι που επιλέξατε στο Βήμα 2, έπειτα πραγματοποιήστε ζεύξη της καθεμίας απομακρυσμένης μονάδας με το WR-R10 σύμφωνα με την επιλογή που επιλέξατε στο Βήμα 3:

  • Ζεύξη: Ξεκινήστε τη ζεύξη στην απομακρυσμένη μονάδα και πατήστε το κουμπί ζεύγους του WR-R10. Η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί όταν οι λυχνίες LINK στο WR-R10 και στη μονάδα φλας αρχίσουν να αναβοσβήνουν με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα. Μόλις γίνει σύνδεση, η λυχνία LINK στην απομακρυσμένη μονάδα φλας θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
  • PIN: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια στην απομακρυσμένη μονάδα φλας για να εισάγετε το PIN που επιλέξατε στο Βήμα 3. Η λυχνία LINK στην απομακρυσμένη μονάδα φλας θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν γίνει σύνδεση.

Επανασύνδεση

Εφόσον το κανάλι, η λειτουργία σύνδεσης και άλλες ρυθμίσεις παραμένουν ίδιες, το WR-R10 θα συνδεθεί αυτόματα σε μονάδες φλας που έχουν προηγουμένως υποστεί ζεύξη, όταν επιλέξετε τη λειτουργία απομακρυσμένης μονάδας φλας, και τα Βήματα 2–4 μπορούν να παραλειφθούν. Η λυχνία LINK της μονάδας φλας θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν γίνει σύνδεση.

Λήψη Φωτογραφιών

Οι ρυθμίσεις για τις απομακρυσμένες μονάδες πρέπει να προσαρμόζονται με τα χειριστήρια σε κάθε μονάδα. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια των μονάδων φλας για περισσότερες πληροφορίες.

 1. C: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για το κύριο φλας.

  Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο κύριο φλας, διαλέξτε τη λειτουργία φλας και το επίπεδο φωτισμού φλας για το κύριο φλας.

 2. C: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τις απομακρυσμένες μονάδες φλας.

  Χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια στο κύριο φλας, διαλέξτε τη λειτουργία φλας και το επίπεδο φωτισμού φλας για τις απομακρυσμένες μονάδες φλας σε κάθε ομάδα.

 3. f: Οµαδοποιήστε τις απομακρυσμένες μονάδες φλας.

  Διαλέξτε μία ομάδα (Α-ΣΤ) για καθεμία από τις απομακρυσμένες μονάδες φλας. Το κύριο φλας μπορεί να ελέγξει μέχρι και 18 μονάδες φλας σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

 4. C/f: Συνθέστε τη λήψη.

  Συνθέστε τη λήψη και διευθετήστε τις μονάδες φλας. Ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τις μονάδες φλας για περισσότερες πληροφορίες. Μετά από τη διευθέτηση των μονάδων, εκτελέστε μία δοκιμαστική λειτουργία του φλας για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργούν όλες οι μονάδες.

 5. C/f: Τραβήξτε φωτογραφίες.

  Η ένδειξη ετοιμότητας φλας θα ανάψει στο σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής ή στην οθόνη πληροφοριών όταν όλες οι μονάδες φλας είναι έτοιμες.

  Η κατάσταση των ραδιοκυματικά ελεγχόμενων μονάδων φλας μπορεί επίσης να προβληθεί πατώντας το κουμπί i στην οθόνη πληροφοριών του φλας.

Αντιστάθμιση Φλας

Η τιμή αντιστάθμισης του φλας, η οποία έχει επιλεχθεί με το κουμπί M (Y) και τον υπο-επιλογέα εντολών, προστίθεται στις τιμές αντιστάθμισης του φλας, οι οποίες έχουν επιλεχθεί στο μενού επιλογών ασύρματου φλας. Τα εικονίδια Y εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο όταν επιλέγεται μία τιμή αντιστάθμισης του φλας διαφορετική από το ±0 για την κύρια ή τις απομακρυσμένες μονάδες φλας στη λειτουργία TTL ή qA.