Οι λειτουργίες P, S, A και M προσφέρουν διαφορετικούς βαθμούς ελέγχου σε ό,τι αφορά την ταχύτητα του κλείστρου και το διάφραγμα.