Η εστίαση μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα (0 Αυτόματη Εστίαση) ή χειροκίνητα (0 Χειροκίνητη Εστίαση). Ο χρήστης μπορεί επίσης να επιλέξει το σημείο εστίασης για αυτόματη ή χειροκίνητη εστίαση (0 Χειροκίνητη Επιλογή Σημείου Εστίασης) ή να χρησιμοποιήσει το κλείδωμα εστίασης και να ανασυνθέσει φωτογραφίες μετά την εστίαση (0 Κλείδωμα Εστίασης).