Η ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ποσότητα φωτός που είναι διαθέσιμη.