Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προαιρετικές εξωτερικές μονάδες φλας επιπρόσθετα με το ενσωματωμένο φλας.

Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, οι λειτουργίες που αφορούν το ενσωματωμένο φλας ή μία μονάδα φλας προσαρτημένη στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής υποδεικνύονται με το C, οι λειτουργίες που αφορούν απομακρυσμένες μονάδες φλας με το f. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το f, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη μονάδα φλας.