Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο για πληροφορίες σχετικά με συμβατά παρελκόμενα, καθαρισμό και αποθήκευση, και τι να κάνετε εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους ή αντιμετωπίσετε προβλήματα χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή.