Fotografavimo meniu parinkčių numatytųjų reikšmių (0 Numatytieji fotografavimo meniu nustatymai) grąžinimui pasirinkite Yes (taip).