Nuotraukos įrašomos failų pavadinimais, kuriuose yra raidės „DSC_“. Tuo atveju, kai nuotraukai sukurti panaudota Adobe RGB spalvų erdvė (0 Color space (spalvų erdvė)), po „DSC_“ rašomas keturženklis skaičius ir trijų raidžių plėtinys (pvz., „DSC_0001.JPG“). Parinktis File naming (failų pavadinimo suteikimas) naudojama parinkti trims raidėms, kuriomis galima pakeisti failo pavadinimo dalį „DSC“.

Plėtiniai

Naudojami šie plėtiniai: „.NEF“, skirtas NEF (RAW) formato nuotraukoms, „.JPG“, skirtas JPEG nuotraukoms, „.MOV“ skirtas MOV formato filmams, „.MP4“, skirtas MP4 formato filmams, ir „.NDF“, skirtas dulkių šalinimo atskaitos duomenims. Kiekvienoje nuotraukų poroje, įrašytoje esant nuotraukų kokybės parinkčiai NEF (RAW) + JPEG, NEF ir JPEG nuotraukos turi tokius pačius pavadinimus, skiriasi tik plėtiniai.