Parinkite integruotos blykstės ir ant fotoaparato kontaktinės jungties montuojamų papildomų blyksčių valdymo režimą ir suderinkite nustatymus, taikomus fotografuojant su ne ant fotoaparato sumontuotomis blykstėmis. Daugiau informacijos apie papildomų blyksčių naudojimą pateikiama skirsnyje „Papildomos blykstės“ (0 Papildomos blykstės).

Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos))

Integruotos blykstės valdymo režimą galima nustatyti fotografavimo meniu parinktimi Flash control (blykstės valdymas) > Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos)). Galimos parinktys priklauso nuo parinkto elemento.

  • TTL: blykstės galingumas pagal fotografavimo sąlygas reguliuojamas automatiškai.
  • Rankinė blykstė: blykstės galingumas nustatomas parametro Manual output amount (rankiniu metodu reguliuojamas galingumas) parinktimi.
  • Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė): blykstė suveikia kelis kartus, kol atidarytas užraktas – gaunamas daugkartinės ekspozicijos efektas. Parinkite blykstės galingumą (Output (galingumas)), kiek daugiausia kartų blykstė suveiks iš viso (Times (kartai)) ir kiek kartų blykstė suveiks per sekundę (Frequency (dažnis), matuojamas hercais). Parametro Times (kartai) parinktys priklauso nuo nustatytos parametro Output (galingumas) parinkties. Tikrasis blykstės suveikimų skaičius gali būti mažesnis, esant dideliam užrakto greičiui arba mažesniam dažniui.

Kartai

Parametro Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė) > Times (kartai) parinktys priklauso nuo blykstės galingumo.

Galingumas Parametro „Times“ (kartai) parinktys
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Papildomų blyksčių valdymo parinktys

Kai prijungiamas papildomas blykstės įrenginys SB-500, SB-400 arba SB-300, fotografavimo meniu parinktis Flash control (blykstės valdymas) > Flash control mode (built-in) (blykstės valdymo režimas (integruotos)) automatiškai pakeičiama parinktimi Flash control mode (external) (blykstės valdymo režimas (išorinės)) ir nebelieka parinkties Repeating flash (kelis kartus suveikianti blykstė). Kitų blykstės įrenginių nustatymus galima derinti įrenginio valdikliais.

Wireless flash options (belaidės blykstės parinktys)

Derinkite kelių nuotolinių blykstės įrenginių vienalaikio belaidžio valdymo nustatymus. Jei nustatyta parinktis yra ne Off (išjungta), parametro Group flash options (blyksčių grupės parinktys) parinktimis galima nustatyti kiekvieną grupę sudarančių blykstės įrenginių blykstės režimą ir blykstės galingumą.

Group flash options (blyksčių grupės parinktys)

Jei naudojamos papildomos blykstės (0 Papildomos blykstės), čia galima pakoreguoti kiekvieną grupę sudarančių blykstės įrenginių nustatymus.

Radio remote flash info (radijo signalais valdomų nuotolinių blyksčių informacija)

Peržiūrėkite blyksčių įrenginius, šiuo metu valdomus naudojant radijo AWL sistemą, kai nustatyta parametro Wireless flash options (belaidės blykstės parinktys) parinktis Optical/radio AWL (optinis/radijo AWL).

Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10

Atnaujinkite WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją; informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius rasite savo šalies Nikon interneto svetainėje.