Vinjetavimo efektas – tai šviesumo sumažėjimas nuotraukos kraštuose. Funkcija Vignette control (vinjetės kontrolė) sumažina vinjetavimo efektą, susidarantį naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus PC objektyvus). Jos poveikis naudojant atskirus objektyvus skiriasi ir labiau pastebimas parinkus didžiausią diafragmą. Galimi lygiai: High (aukštas), Normal (standartinis), Low (žemas) ir Off (išjungta).

Vinjetės kontrolė

Esant tam tikrai scenai, fotografavimo sąlygoms ir objektyvo tipui, JPEG nuotraukose gali būti triukšmo (rūko) arba gali skirtis pakraščių šviesumas, be to, taikant pasirinktinius Picture Control režimus ir iš anksto nustatytus Picture Control režimus, sukurtus modifikuojant numatytuosius nustatymus, gali nepavykti pasiekti pageidaujamo rezultato. Padarykite bandomųjų kadrų ir peržiūrėkite rezultatus ekrane. Vinjetės kontrolės funkcija netaikoma filmams ir daugkartinės ekspozicijos nuotraukoms.