Įjungę automatinę seriją, parinkite vieną arba kelis nustatymus, kurių seriją norėsite vykdyti. Rinkitės iš šių parinkčių: AE & flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis) (j) – ekspozicijos ir blykstės galingumo serija, AE bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis) (k) – tik ekspozicijos serija, Flash bracketing (fotografavimas serijomis su skirtingomis blykstės reikšmėmis) (l) – tik blykstės galingumo serija, WB bracketing (WB serija) (m) – baltos spalvos balanso serija, ADL bracketing (ADL serija) (y) – serija su skirtingomis aktyviojo D-Lighting reikšmėmis. Atminkite, kad fotografuoti su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis neįmanoma, jei nustatyta nuotraukos kokybės parinktis yra NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG.