Napravite kopije koje izgledaju kao da su fotografija diorame. Najbolje funkcioniše sa fotografijama snimljenim iz visoke perspektive. Područje koje će biti u fokusu na kopiji je navedeno u žutom okviru.