Preklapanje slika kombinuje dve postojeće NEF (RAW) fotografije da bi se napravila jedna slika koja je sačuvana odvojeno od originala; rezultati, koji koriste RAW podatke sa senzora slike fotoaparata, su uočljivo bolji od fotografija kombinovanih u aplikaciji za slike. Nova slika je sačuvana pri trenutnom kvalitetu slike i podešavanjima veličine; pre pravljenja preklapanja, podesite kvalitet slike i veličinu (0 Kvalitet slike, Veličina slike; sve opcije su dostupne). Da biste napravili NEF (RAW) kopiju, birajte kvalitet slike NEF (RAW).

+

 1. Izaberite Preklapanje slika.

  Markirajte Preklapanje slika u meniju retuširanja i pritisnite 2. Opcije preklapanja slike će se prikazati, sa markiranim Slika 1; pritisnite J da biste prikazali listu NEF (RAW) slika napravljenih sa ovim fotoaparatom.

 2. Izaberite prvu sliku.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali prvu fotografiju u preklapanju. Da biste pregledali markiranu fotografiju u punom kadru, pritisnite i držite X (T) dugme. Pritisnite J da biste izabrali markiranu fotografiju i vratili se na pregled prikaza.

 3. Izaberite drugu sliku.

  Izabrana slika će se pojaviti kao Slika 1. Markirajte Slika 2 i pritisnite J, zatim izaberite drugu fotografiju kao što je opisano u Koraku 2.

 4. Prilagodite prirast.

  Markirajte Slika 1 ili Slika 2 i optimizujte ekspoziciju za preklapanje pritiskanjem 1 ili 3 da biste izabrali prirast sa vrednostima između 0,1 i 2,0. Ponovite za drugu sliku. Podrazumevana vrednost je 1,0; izaberite 0,5 da biste prepolovili prirast ili 2,0 da biste ga udvostručili. Efekti prirasta su vidljivi u koloni Pregled.

 5. Pregled preklapanja.

  Da biste pregledali kompoziciju, pritisnite 4 ili 2 da biste postavili kursor na kolonu Pregled, zatim pritisnite 1 ili 3 da biste markirali Preklap. i pritisnite J (imajte na umu da boje i svetlina u pregledu mogu da se razlikuju od finale slike). Da biste sačuvali preklapanje bez prikaza pregleda, izaberite Sačuvaj. Da biste se vratili na Korak 4 i izabrali nove fotografije ili prilagodili prirast, pritisnite W (Z).

 6. Sačuvajte preklapanje.

  Pritisnite J dok je pregled prikazan da biste sačuvali preklapanje. Nakon što je preklapanje napravljeno, dobijena slika će biti prikazana u punom kadru na monitoru.

Preklapanje slika

Samo NEF (RAW) fotografije sa istom oblasti slike i bitskom dubinom mogu da se kombinuju.

Preklapanje ima istu informaciju fotografije (uključujući datum snimanja, merenje, brzina zatvarača, blenda, režim fotografisanja, korekcija ekspozicije, žižna daljina i orijentacija slike) i vrednosti za balans bele i Picture Control kao fotografija izabrana za Slika 1. Trenutni komentar slike je dodat na preklapanje kada se sačuva; informacije o autorskim pravima, međutim, nisu kopirane. Preklapanja sačuvana u NEF (RAW) formatu koriste kompresiju izabranu za NEF (RAW) kompresija u meniju NEF (RAW) snimanje NEF (RAW) snimanje i imaju istu bitsku dubinu kao originalne slike.